När 2024 T6 Price

Inox Steel India är en av de största tillverkarna av 2024 T6 aluminiumplåtar i Mumbai, Indien. Vi tillverkar och exporterar 2024 T6 aluminiumplåtar till olika länder. Vi är ett välkänt varumärke och har lager av 2024 T6 aluminiumplåtar i Mumbai. För att tillverka högkvalitativa 2024 T6 aluminiumplåtar använder vi råmaterial av aluminium med standardkvalitet, hög hållfasthet och korrosionsbeständighet. Våra 2024 T6 aluminiumplåtar kan anpassas efter kundens önskemål och finns i olika storlekar. De tillverkas med den senaste teknologin för att vara mer hållbara, tuffa och prisvärda..

Pris på 2024 T6 aluminiumplåtar år 2024

Vi är ledande leverantörer av 2024 T6 aluminiumplåtar i Mumbai. Med den ökande efterfrågan på aluminiumplåtar har vi färdig lager av 2024 T6 aluminiumplåtar för att möta den internationella efterfrågan. Varje månad skickar vi flera containrar med 2024 T6 aluminiumplåtar till nya kunder. Vår kundkrets för 2024 T6 aluminiumplåtar växer med varje container vi exporterar för att möta kundens behov av aluminiumplattor. 2024 T6 Aluminium Sheets används inom olika industrier över hela världen, främst inom flyg- och försvarsindustrin samt andra branscher. På grund av dess lättviktsegenskaper fortsätter efterfrågan på 2024 T6 Aluminium Sheets bara att öka. Vi är också de främsta tillverkarna av 6063 T6 Aluminium Sheets i Indien..

Priset på 2024 T6 aluminiumplåtar år 2024

2024 T6 är en typ av aluminiumlegering som används för att tillverka olika produkter. En vanlig applikation är i form av plåtar, och här är några specifikationer för 2024 T6 aluminiumplåt:

– Tjocklek: Plåten kan vara mellan 0,2 mm och 300 mm tjock.

– Bredd: Den kan variera från 500 mm till 2500 mm.

– Längd: Plåten finns i längder mellan 500 mm och 10000 mm.

– Typer av plåt: Det finns två huvudtyper – varmvalsade (HR) plåtar och kallvalsade (CR) plåtar.

Dessa specifikationer ger en idé om de olika dimensionerna på den tillgängliga aluminiumplåten av typen 2024 T6.

Projekt för kund med 2024 T6 aluminiumplåtleverantör i Indien år 2024

Inox Steel India erbjuder ett brett utbud av 2024 T6 aluminiumplåtar i olika former, såsom varmvalsade och kallvalsade plåtar. Vi tillverkar även försvarsaluminiumplattor som används inom försvarsindustrin. Våra 2024 T6 aluminiumplåtar används också av fordonsindustrin. De levereras till olika industrier både i Indien och andra länder. Vi är stolta leverantörer av 2024 T6 aluminiumplåtar som används inom byggsektorn, försvaret, skeppsbyggnad, marina applikationer samt tryckkärlsplattor bland andra ledande branscher världen över. Inox Steel India erbjuder endast högkvalitativa produkter och är välkända som de främsta leverantörerna av 2024 T6 aluminiumplåt i Mumbai, Delhi, Rajkot, Pune, Chennai Ahmedabad Gujarat Coimbatore Hyderabad Surat Vadodara och andra industriella städer i Indien.

Tabellen visar olika platser där 2024 T6 aluminiumplåt levereras till olika branscher i Indien. Produkten används inom fordonsindustrin och levereras till Bareilly, Uttar Pradesh. Den används också inom försvarsindustrin och levereras till Hosdurg, Kerela. Inom flyg- och rymdindustrin levereras aluminiumplåten till Banglore, Karnataka. Slutligen används den även inom flyg- och rymdindustrin och levereras till Surat, Gujarat.

Priset på 2024 T6 aluminiumplåtar år 2024: Kemiska egenskaper

Tabellen visar de olika elementen som finns i 2024 T6-priset och deras minimi- och maxprocentandelar. För kisel och järn finns det ingen minsta procentandel, medan den maximala procentandelen är 0,5 för båda. Koppar har en minimi-procentandel på 3,8 och en maximal procentandel på 4,9. Mangan har en minimi-procentandel på 0,5 och en maximal procentandel på 0,6. Magnesium har en minimi-procentandel på 1,2 och en maximal procentandel på 1,8. Krom har ingen minsta procentandel men har en maximal andel av 0,1. Zink har ingen minsta andel men dess högsta andel är 0,25. Titan har ingen minsta andel men dess högsta andel är 0,15. Övriga element måste ha minst noll i varje enskild del men totalt sett måste de vara mellan noll till femton hundradelsprocenter (totalt).

Priset på 2024 T6 aluminiumplåtar år 2024: Mekaniska egenskaper

Tabellen visar de mekaniska egenskaperna för legeringen 2024 i olika tempereringstillstånd. Tensilstyrkan mäts i KSI (kilopound per square inch) och anger den maximala belastning som materialet kan motstå innan det bryts. Brottgränsen, också uttryckt i KSI, är den belastning där materialet börjar deformeras permanent. Elasticitetsmodulen, eller förlängningen, mäts i procent och beskriver hur mycket materialet kan sträckas utan att gå sönder.

You might be interested:  Emmys 2024: En Oförglömlig Resa Genom Tid och Upplevelser

För legering 2024-O är tensilstyrkan endast 17 KSI med en brottgräns på 11 KSI och en elasticitetsmodul på 18%. Detta innebär att denna temperering ger relativt låga mekaniska egenskaper.

I jämförelse har legering 2024-T3 betydligt högre styrka med en tensilstyrka på 70 KSI och en brottgräns på 50 KSI. Elasticitetsmodulen ligger dock något lägre vid endast 16%.

Legering 2024-T4 har liknande mekaniska egenskaper som T3-tempereringen med en tensilstyrka på cirka 68 KSI och en brottgräns på cirka47KSI. Den har dock något högre elasticitet med ett värde av20%.

Dessa resultat visar att valet av tempereringsbehandling kan ha stor inverkan på de mekaniska egenskaperna hos aluminiumlegeringen2036.

Yieldet av 2024 T6?

Al 2024 T6 är en vanlig härdatillstånd för aluminiumlegeringen 2024. För att uppnå detta tillstånd värmebehandlas metallen och åldras konstgjort tills den når standardkraven på mekaniska egenskaper. Dess draghållfasthet är 61900 psi, sträckgränsen är 50000 psi och förlängningen är 5%.

Tips:

1. Aluminums legeringar kan genomgå olika tempereringstillstånd för att uppnå önskade egenskaper. Al 2024 T6 har högre hållfasthet än andra temperaturer i samma legering.

Exempel: Om du behöver en aluminiumkomponent med högre draghållfasthet, överväg att använda Al 2024 T6 istället för ett lägre tempereringstillstånd.

2. Lösningvärmebehandling innebär upphettning av metallen till en specifik temperatur där alla lösta ämnen blandas jämnt innan de svalnar ner igen.

Exempel: Vid tillverkning av flygplansdelar kan man utföra lösningvärmebehandling på aluminiumlegeringen Al 2024 för att se till att materialet har rätt mikrostruktur och mekaniska egenskaper.

3. Konstgjord åldring efter lösningvärmebehandlingen hjälper till att stabilisera metallstrukturen och ge ökad styrka.

Exempel: Efter bearbetningen av en bilkomponent gjord av Al 2024 kan man genomföra konstgjord åldring för att säkerställa att komponenten har tillräcklig styrka och motståndskraft mot deformation.

4. De angivna mekaniska egenskaperna, såsom draghållfasthet, sträckgräns och förlängning, är viktiga faktorer vid val av material för specifika applikationer.

Exempel: När du väljer aluminiumlegeringar för en konstruktion där hög draghållfasthet krävs, kan Al 2024 T6 vara ett lämpligt alternativ baserat på dess specificerade egenskaper.

Pris för 2024 T6 aluminiumplåtar år 2024

Tabellen visar olika specifikationer för legeringen 2024-T4. Legeringens UNS-nummer är A92024 och den uppfyller AMS 4035-standarden samt DIN 3.1354-specifikationen. Dessutom följer den AIR 9048.110-normen och har beteckningen AlCu4Mg.

2024 grade aluminium är en typ av aluminium som används år 2024

2024 aluminiumlegering är en typ av aluminiumlegering där koppar är det primära legeringselementet. Den används i applikationer som kräver hög styrka i förhållande till vikten, samt god motståndskraft mot trötthetsbrott. Legeringen kan endast svetsas genom friktionsveldning och har en genomsnittlig bearbetbarhet.

Praktiska tips:

1. Använd 2024 aluminiumlegering när du behöver material med hög hållfasthet men samtidigt låg vikt, exempelvis inom flyg- och rymdindustrin.

2. Eftersom legeringen inte kan svetsas på konventionellt sätt bör du överväga att använda friktionsveldning om du behöver göra svetsningar.

4. När du bearbetar materialet bör du vara medveten om dess genomsnittliga bearbetbarhet och anpassa dina verktyg och processer efter detta för att uppnå bästa resultat.

Exempel:

En flygtillverkare använder 2024 aluminiumlegering i sina flygplansstrukturer eftersom den ger både styrka och lättviktsfördelar, vilket bidrar till bränsleeffektivitet och prestanda.

En biltillverkare väljer att använda 2024 aluminiumlegering i chassit på en sportbil för att uppnå hög styrka samtidigt som man minimerar vikten, vilket ger bättre köregenskaper och bränsleekonomi.

En tillverkare av cykelramar använder 2024 aluminiumlegering för att skapa lätta men ändå starka ramkonstruktioner, vilket resulterar i snabbare och mer responsiva cyklar.

En maskintillverkare väljer att använda 2024 aluminiumlegering i komponenter som är benägna för trötthetsbrott, såsom axlar eller kugghjul, eftersom legeringen har god motståndskraft mot detta fenomen och därmed ökar livslängden på produkterna.

Priset på 2024 T6 aluminium år 2024

Betalningsmetoder: LC (kreditbrev), TT (telegrafisk överföring eller banköverföring), check och andra.

Förpackning: 2024 T6 aluminiumplåtar förpackas noggrant och säkert så att de når våra kunder i gott skick. Förpackningsavgifter tillkommer.

Avgångshamn: Mumbai, Kalamboli eller Bhiwandi hamnar i delstaten Maharashtra, Indien.

Skatt: 18% moms.

Aluminium 2024 T6: Vad är elasticitetsmodulen?

Aluminiumlegeringen 2024 har en skjuvmodul på 4060 ksi och en elasticitetsmodul på 10600 ksi, vilket är högre än motsvarande egenskaper hos aluminiumet 7075.

1. Skjuvmodulen för aluminiumlegering 2024 är mycket starkare än den för aluminiumet 7075. Detta innebär att materialet kan motstå större skjuvkrafter innan det deformeras eller går sönder. Ett praktiskt exempel kan vara användningen av aluminiumlegering i flygplanskonstruktioner där höga belastningar uppstår under flygning.

2. Elasticitetsmodulen för aluminiumlegering 2024 är också högre än den för aluminiumet 7075. Det betyder att materialet behåller sin form bättre när det belastas och återfår sin form efter att belastningen tas bort. En tillämpning av detta kan vara inom fordonsindustrin, där man använder aluminiumlegeringar med hög elasticitet för att konstruera krockzoner som absorberar energi vid kollisioner.

You might be interested:  Jämförelse mellan Earth Hour 2015 och Earth Hour 2024

3. Aluminiumlegeringen 2024 erbjuder fördelen av både högre skjuv- och elasticitetsmoduler jämfört med aluminiumet 7075. Denna kombination gör det möjligt att använda samma material i situationer där både styrka och flexibilitet krävs, såsom i byggandet av broar eller andra strukturer som måste klara tunga laster samtidigt som de ska kunna röra sig något under olika temperaturförändringar.

4. Vid val av aluminiumlegering bör man överväga både skjuv- och elasticitetsmoduler för att säkerställa att materialet uppfyller de krav som ställs på den specifika tillämpningen. Genom att välja rätt legering kan man optimera prestandan och hållbarheten hos konstruktionen eller produkten. Det är viktigt att konsultera materialtabeller och tekniska specifikationer för att hitta lämpliga alternativ baserat på behoven i det aktuella projektet.

Priset på 2024 T6 Aluminium Sheets år 2024

Tillverkare av 2024 T6 aluminiumplåtar

Leverantörer av 2024 T6 aluminiumplåtar

Exportörer av 2024 T6 aluminiumplåtar

Lagerhållare av 2024 T6 aluminiumplåtar

Återförsäljare av 2024 T6 aluminiumplåtar

Importörer av 2024 T6 aluminiumplåtar

Priset på T6 aluminium

Vi erbjuder aluminiumlegering 6061 T6 plåtar till priset av 375 kr/kg. Dessa plåtar är tillverkade av högkvalitativt aluminium och har en hållbar konstruktion. Aluminiumplattan 6061 finns i Mumbai och kan köpas genom att ange ID: 4190311448.

Fördelar med Aluminum Alloy 6061 T6 Plates:

– Hög styrka och styvhet

– Korrosionsbeständighet

– Lätt vikt för enkel hantering och transport

– Anpassningsbar för olika applikationer inom industrin

Användningsområden för Aluminium Plate 6061:

– Tillverkning av flygplansdelar, bilar, cyklar etc.

– Konstruktion av strukturer såsom broar, byggnader osv.

– Tillverkning av maskindelar och verktyg

Kontakta oss idag för att beställa dina aluminiumlegering 6061 T6 plåtar i Mumbai!

Priserna på 2024 T6 aluminium år 2024

Inox steel är en ledande tillverkare av 2024 T6 aluminiumplåtar i Mumbai, Indien. Vi är återförsäljare av Aluminium 2024 T6 plåtar i Indien. 2024 T6 aluminiumplåtar används inom olika branscher, främst inom flyg- och försvarsindustrin. På grund av de fysiska egenskaperna hos 2024 T6 aluminiumplåtar är de lätta och används därför inom flyg- och försvarsindustrin. 2024 T6 aluminiumplåtar finns i olika storlekar och enligt ritningar eller kundkrav.

Var används 2024 T6 aluminiumplåtar?

2024 T6 Aluminiumplåtar används inom en mängd olika branscher. Dessa aluminiumplåtar har egenskaper som gör dem lättviktiga, vilket gör dem mer användbara inom industrier såsom bilindustrin, flyg- och rymdindustrin, försvarssektorn, marinen med flera. Vi tillverkar 2024 T6 Aluminiumplåtar i enlighet med IQS (Internationell kvalitetsstandard).

Användningsområden för 2024 T6 aluminiumplåtar:

Användningsområden för 2024 T6 aluminiumplåtar inkluderar marina applikationer, allmänt plåtslageriarbete, flygplanstillverkning, bränsleledningar och tankar, gatubelysning, vitvaror samt tillverkning av nitar och tråd. Dessa plåtar kan också användas som golvpaneler.

Priserna på aluminium 2024 T6 år 2024

Priserna kan variera beroende på storlek och kvantitet. Vänligen kontakta oss för mer information om priser och tillgänglighet.

Vi strävar efter att erbjuda högsta kvalitet och konkurrenskraftiga priser när det gäller våra produkter. Vår erfarna personal finns tillgänglig för att svara på alla dina frågor och hjälpa dig hitta rätt aluminiumplattor för dina specifika behov.

Vi är stolta över att vara en av de ledande leverantörerna av 2024 T6 aluminiumplåtar i Mumbai. Vår omfattande produktportfölj, konkurrenskraftiga priser och snabba leveranstider gör oss till det självklara valet för kunder som letar efter högkvalitativa aluminiumprodukter.

Kontakta oss idag för mer information om våra produkter och tjänster. Vi ser fram emot att få möjlighet att betjäna dig!

Prisförhållanden för 2024 T6 aluminiumplåtar år 2024

Inox Steel India är en tillverkare av 2024 T6 aluminiumplåtar i Mumbai och är certifierade enligt ISO 9001:2015. Vi levererar 2024 T6 aluminiumplåtar till kunder i städer som Mumbai, Pune, Vadodara, Rajkot, Delhi, Surat, Vapi, Hyderabad, Ahmedabad samt Gujarat med flera i Indien. Som leverantörer av 2024 T6 aluminiumplåtar är vi välkända över hela världen för den höga kvaliteten på våra produkter som vi tillverkar och levererar till våra kunder runt om i olika länder. Vår huvudkontor ligger i Mumbai och vi har även klienter i de stora industriella städerna runt omkring Indien.

Leverantörer av 2024 T6 aluminiumplåtar i Indien finns på följande platser: Bengaluru, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kolkata och Pune. Andra städer där man kan hitta dessa leverantörer inkluderar New Delhi, Ahmedabad, Jaipur, Surat och Salem. Det finns också leverantörer i Bhiwandi, Tiruppur, Sivakasi och Jamnagar samt Thiruvananthapuram och Rajahmundry. Ytterligare platser att leta efter dessa plåtar är Bhubaneswar, Vijaywada och Firozabad tillsammans med Bokaro Steel City , Rajkot och Bharuch.

Andra möjliga platser för att hitta 2024 T6 aluminiumplåtar inkluderar Panna , Raipur , Cochin , Ludhiana , Panipat and Durgapur . Du kan också kolla in Peenya , Pimpri-Chinchwad , Channapatna samt Kharagpur and Nashik eller Bareilly om du befinner dig där.

Om du vill ha fler alternativ så kan du söka efter leverantörer i Varanasi eller Haldia tillsammans med Rourkela eller Bangalore. Moradabad and Indore är andra möjliga platser som erbjuder dessa plåtar liksom Visakhapatnam or Trivandrum samt Pithampur and Dibrugarh eller Angul. Slutligen kan Gwalior erbjuda dessa plåtar liksom Coimbatore or Kannur tillsammans med Nagpur eller Vadodara samt Rudrapur or Noida.

You might be interested:  När PDC World Championship 2024 - När Mästerskapet tar över scenen!

Det finns även möjlighet att hitta leverantörerna i Agra eller Bhagalpur tillsammans med Jamshedpur or Bhilai samt Lucknow och Kanpur. Thane and Bhopal är också möjliga platser att leta efter dessa plåtar liksom Sri City eller Bareilly och Hosdurg eller Pithampur.

Observera att detta bara är en lista över några av de städer där du kan hitta leverantörer av 2024 T6 aluminiumplåtar i Indien. Det finns förmodligen fler alternativ tillgängliga på andra platser runt om i landet.

Priset på 2024 T6 aluminiumplåt år 2024:

Inox Steel India exporterar 2024 T6 aluminiumplåtar till över 50 länder. Vi skickar ut leveranser varje månad till nya länder för våra nyförvärvade kunder. Vi är en av de största leverantörerna av 2024 T6 aluminiumplåtar i Polen, Belgien, Japan, USA, Sydkorea och Österrike med flera. Hos Inox Steel India följer vi och uppfyller alla internationella kvalitetsstandarder (IQS) för 2024 T6 aluminiumplåtar vilket gör att våra produkter används utan problem i olika länder. Vår färdiga lagerhållning av 2024 T6 aluminiumplåtar hjälper oss att snabbt leverera produkten och möta våra kunders krav och efterfrågan så fort som möjligt.

Exportörer av 2024 T6 aluminiumplåtar inkluderar länder som Saudiarabien, Oman, Kuwait, Nederländerna och Iran. Andra länder som exporterar dessa plåtar är Bahrain, Qatar, Förenade Arabemiraten (UAE), Afrika och Kina. Nigeria, Mexiko, Kanada, Venezuela och Storbritannien är också exportörer av 2024 T6 aluminiumplåtar. Dessutom finns det export från USA till Sydafrika, Malaysia Bangladesh och Turkiet. Singapore Sri Lanka Australien Brasilien samt Tyskland Frankrike Italien Sydkorea Polen Belgien är ytterligare några länder där man kan hitta denna typ av aluminiumplåt på marknaden.

The price of Aluminium T6 2014?

2014 T6 Aluminiumlegering Rundstång till Rs 370/kilogram | Girgaon | Mumbai | ID: 17158337030.

1. I Girgaon, en stadsdel i Mumbai, kan du köpa en rundstång av aluminiumlegeringen 2014 T6 för endast Rs 370 per kilogram. Denna legering är känd för sin höga hållfasthet och utmärkta korrosionsbeständighet. Den används ofta inom olika industrier som flyg- och fordonsindustrin på grund av sina överlägsna egenskaper.

2. Om du befinner dig i Girgaon, Mumbai och letar efter en rundstång av aluminiumlegeringen 2014 T6 behöver du inte leta längre! Du kan få den till ett fantastiskt pris på bara Rs 370 per kilogram. Denna legering har blivit populär inom industrin tack vare dess imponerande hållfasthet och förmåga att motstå korrosion.

3. Letar du efter högkvalitativ aluminiumrundstänger? Då bör du definitivt besöka Girgaon i Mumbai där de erbjuder den populära legeringen 2014 T6 till priset av endast Rs 370 per kilogram! Med denna legerings utmärkta mekaniska egenskaper och resistens mot korrosion är det ingen överraskning att den används flitigt inom flyg- och fordonsindustrin samt andra områden där starka material krävs.

4. En bra affär väntar på dig i Girgaon, Mumbai! Här kan du köpa en rundstång av aluminiumlegeringen 2014 T6 till ett otroligt pris på endast Rs 370 per kilogram. Denna legering är känd för sin höga hållfasthet och motståndskraft mot korrosion, vilket gör den idealisk för användning inom olika industrier. Missa inte chansen att få tag i detta högkvalitativa material till ett förmånligt pris!

2024 T4 and T6 are two different types or forms of a material

2024 är en aluminiumlegering som kan härda genom värmebehandling för att uppnå ökad styrka (åldrande). T4-tillståndet uppnås genom uppvärmning vid 920°F följt av snabb nedkylning i kallt vatten och åldring vid rumstemperatur. T6-tillståndet uppnås genom samma process, men med ytterligare åldringssteg: 375°F i 10 timmar och luftkylning.

1. Uppvärmning till 920°F.

2. Snabb nedkylning i kallt vatten.

3. Åldring vid rumstemperatur för att nå T4-tillståndet.

4. Uppvärmning till 375°F.

5. Hålla temperaturen på 375°F i 10 timmar.

6. Luftkyla efter åldringssteget för att nå T6-tillståndet.

Skillnaden mellan 2024 T3 och 7075-T6 är vad som efterfrågas

Även om 7075-T6 är starkare än 2024-T3 eller 2024-T4, är det mer känsligt för intryck och har en högre hastighet för spridning av trötthetsbrott. Trots detta har strukturer som designats och tillverkats i 7075-T6 något mindre vikt än vad som är möjligt i en struktur av 2024-T3 eller 2024-T4 med motsvarande prestanda.

P.S. Det är viktigt att notera att valet mellan dessa aluminiumlegeringar beror på specifika krav och användningsområden. Båda legeringarna har sina fördelar och nackdelar, så det är viktigt att noggrant överväga vilken som passar bäst för den aktuella applikationen.

Skillnaden mellan 2024 T6 och 2024 T62

Förenklad förklaring:

1. Både 2024-T6 aluminium och 2024-T62 aluminium är liknande material med samma sammansättning.

2. Deras mekaniska egenskaper skiljer sig åt på grund av olika behandling under tillverkningsprocessen.

3. Det finns flera parametrar som kan användas för att jämföra dessa två material i termer av deras egenskaper och prestanda.