När Månen 2024

I denna artikel kommer vi att utforska händelsen som inträffar år 2024 när Månen befinner sig i en särskilt intressant position. Vi kommer att titta närmare på vad detta innebär och vilka möjligheter det kan öppna upp för forskning, upptäckter och eventuella framtida expeditioner till vår närmaste grannplanet i rymden. Låt oss dyka in i den spännande världen av astronomi och utforska vad som väntar oss när Månen når sin speciella tidpunkt år 2024.

När inträffar fullmånen år 2024?

Den 25 januari 2024 kommer Månen att vara synlig klockan 18:54. Senare, den 24 februari samma år, kan vi se en mikromåne klockan 13:30 och sedan igen den 25 mars klockan 08:00. Den mest imponerande händelsen inträffar dock den 18 september när vi får uppleva en supermåne vid klockan 04:34. Det är också värt att notera att det finns flera andra tillfällen under året då Månens fas förändras och blir mer eller mindre synlig på himlen. Till exempel kommer vi kunna se Månen den 24 april klockan01:48, den23 maj klockan15:53 och så vidare fram till slutet av året då det sista tillfället inträffar den15 decemberklocka10:01.

Vi får chansen att se en fullmåne cirka 12 gånger om året. Detta inträffar när jorden befinner sig i en rak linje mellan solen och månen, vilket gör att hela den sidan av månen som är vänd mot oss blir belyst av solens strålar.

Supermånen 2024 – när kommer den att vara synlig?

En mikromåne är motsatsen till en supermåne, då månen befinner sig längst bort från solen. I år kommer detta hända den 24 februari och den 25 mars.

Fullmåne 2024 – När inträffar det?

Den 19 augusti 2024 kommer vi att uppleva en säsongsbetonad blå måne, vilket traditionellt markerar den tredje fullmånen av fyra under en astronomisk årstid. Det är vid sommarsolståndet som den astronomiska sommaren officiellt börjar.

You might be interested:  När Polisens Strategiska Initiativ Mot 2024 blir till Pelle, den Spännande Individ med ett Mål

– Datum: 19 augusti 2024

– Typ av måne: Säsongsbetonad blå måne

– Betydelse: Tredje fullmånen under en astronomisk årstid

– Startpunkt för astrnomisk sommar: Sommarsolståndet

Månförmörkelser i Sverige 2024 – Datum att hålla koll på

Det finns tre olika sorters månförmörkelser: totala, partiella och penumbrala. År 2024 kommer vi inte att kunna uppleva en total månförmörkelse i Sverige, men vissa delar av Europa kommer att få möjlighet att se en total månförmörkelse den 7 september 2025.

Enligt Illustrerad Vetenskap kommer vi i Sverige att kunna se en penumbral månförmörkelse den 25 mars 2024.

Nästa måne är när?

Bland årets fullmånar finns det en som är särskilt intressant att notera: Nästa gång vi kommer att ha en fullmåne är den år 2024. En fullmåne inträffar när månen är helt upplyst och ser ut som en rund skiva på himlen. Det kan vara spännande att hålla koll på datumet för nästa fullmåne, eftersom det kan vara vackert att se och kanske till och med planera något speciellt i samband med detta naturfenomen.

Månen 2024: En sällsynt förekomst av blå och mörk måne

Blå måne , eller “blue moon”, uppstår när två fullmånar förekommer under samma månad. Ett fenomen som inträffar ungefär vart 2,5 år. Det inträffade senast i augusti 2023 och vi får därför vänta ända till i slutet av maj 2026 för att uppleva en “blue moon” i Sverige igen.

En mörk måne, även känd som ‘dark moon’, är i princip samma sak. Det enda som skiljer sig är att detta fenomen inträffar när vi har två nymånar under samma månad (då den mörka sidan av månen vänds mot jorden) eller fyra nymånar under en säsong. Senast det hände var den 19 maj 2023 i Sverige.

Fullmåne förekommer regelbundet

Fullmånen är mycket ljusstark och har en magnitud på -12,7. Det betyder att den är elva gånger starkare än halvmånen. När fullmånen befinner sig nära ekliptikan kan det uppstå en månförmörkelse. För att beräkna tiden mellan två fullmånar, eller den synodiska månaden, tar man hänsyn till att det tar ungefär 29,53 dygn för månen att gå igenom sina faser.

You might be interested:  Artikeln handlar om datumet för AFC Asian Cup 2024

Praktiskt exempel: Om du vill observera en riktigt ljusstark fullmåne kan du kolla när dess magnitud är -12,7 och njuta av dess skönhet på natten.

Praktiskt tips: Om du vill vara säker på att få se en månförmörkelse bör du hålla koll på när fullmånen befinner sig nära ekliptikan i din kalender eller genom användning av astronomiska appar.

Praktiskt exempel: Om vi vet att förra fullmånen inträffade vid en viss tidpunkt kan vi räkna ut ungefär när nästa kommer genom att lägga till cirka 29,53 dygn från den tidpunkten.

Praktiskt tips: För dem som älskar stjärnkikare eller astronomi kan det vara intressant och spännande att följa med i de olika faserna av månens cykel och notera skillnaderna mellan halvmånar och fullmånar.

Månfenomen att se fram emot 2024: Jordgubbsmåne och höstmåne

Vill du se stjärnfall och meteorsvärmar har fotosajten digitalfotoforalla.se listat datumen då man kan se dessa som bäst under året:

  • 4 januari
  • 22 april
  • 6 maj
  • 30 juli
  • 13 augusti
  • 21 oktober
  • 18 november
  • 14 december
  • 22 december

Nästa nymåne 2024

Det tar ungefär en månad för månen att gå igenom sina olika faser, vilket innebär att vi har nymåne minst en gång i månaden. Nästa nymåne i Sverige kommer att inträffa den 8 april 2024 klockan 20:20. Ibland kan det hända att vi har två nymånar under samma månad eller fyra under en säsong, som till exempel på hösten. Detta fenomen kallas då Dark Moon eller ‘mörk måne’.

Kan månen påverka sömnen?

En forskningsstudie från Uppsala universitet visar att män upplever sämre sömn under de första faserna av månen, medan kvinnors sömn inte påverkas i samma utsträckning. Detta innebär att månens cykler kan ha en inverkan på människors sömnvanor, särskilt hos män.

1. En studie vid Uppsala universitet har undersökt hur månens faser påverkar människors sömn.

2. Resultaten visade att män sov sämre under de första faserna av månen.

3. Kvinnornas sömn verkade däremot inte vara lika känslig för dessa cykler.

Vad är det för måne idag?

Kl. 17:10-17:40 befinner sig Månen på sin högsta punkt på himlen i söder. Sedan, kl. 19:33, går Månen ner i Kiruna.

You might be interested:  När European Football Championship 2024 blir en oskiljaktig del av mitt liv

P.S.: Observera att denna information gäller för Sverige.

När det är fullmåne händer olika saker med kroppen

Fullmånen har länge ansetts ha en inverkan på både medicinska tillstånd och tidvattnet. Dessutom är det vanligt att människor upplever att fullmånen påverkar deras sömn, vilket resulterar i sämre kvalitet under den perioden varje månad.

Enligt folktron tror man att fullmånen kan påverka olika hälsoproblem hos människor. Vissa menar att det kan förvärra symtom som huvudvärk, sömnproblem och humörsvängningar. Även om vetenskapliga studier inte har bekräftat dessa påståenden finns det fortfarande de som upplever en koppling mellan sina hälsobesvär och fullmånens närvaro.

Utöver dess eventuella effekter på vår fysiska hälsa anses också fullmånen vara ansvarig för tidvattnets rörelser. Eftersom Månens gravitationskraft drar i jorden skapas högre vattenstånd vid havsstränderna under denna fas av måncykeln.

För många människor är dock den mest märkbara effekten av fullmånen dess inverkan på sömnvanorna. Det är vanligt att man upplever svårigheter med insomning eller får en mer orolig nattssömn när månfasen når sin kulmen. Trots bristen på vetenskaplig grund för detta fenomen fortsätter flera personer att rapportera om sämre sömn under denna specifika tidsperiod varje månad.

Sammanfattningsvis har fullmånen en lång historia av att tillskrivas olika påverkningar, både på vår hälsa och naturen. Även om det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis för att stödja dessa påståenden, fortsätter många människor att uppleva effekterna av fullmånen i form av sömnstörningar och andra fysiska besvär.

Hur påverkas vi av månen?

Månen har en påverkan på jorden genom sin gravitation, vilket skapar tidvatten i haven. Det finns dock olika åsikter om månens inflytande på andra aspekter av livet, som humörsvängningar, trafikolyckor och kvinnlig menstruation. Vissa människor tror att dessa faktorer kan vara kopplade till månens faser, medan andra inte håller med om detta samband.

I sammanfattning:

– Månen orsakar tidvattnet genom sin gravitation.

– Det finns kontroversiella uppfattningar om huruvida månen påverkar vårt humör, trafikolyckor och kvinnlig menstruation.

– Vissa tror att det finns ett samband mellan dessa faktorer och månens faser, medan andra inte är övertygade om detta.