När Irish Unification Of 2024

Star Trek har sedan början fått erkännande för sin förmåga att förutspå framtiden genom författare och konstnärer som tittar framåt, skapar berättelser om vad som kan hända och ser många av dessa gissningar bli sanna. De mest populära av dessa förutsägelser har varit teknologiska framsteg, där man kunde se tidiga versioner av mobila datorer, videokonferenser, medicinsk scanning med mera. Men Star Trek har också visat sig kunna förutse sociala och politiska utvecklingar. Science fiction-författare har kunnat titta på dagens händelser och skriva avsnitt som beskriver hur regeringar kommer att förändras, hur kulturer kommer att skifta och till och med hur ekonomier kan stiga eller falla. Det visade sig faktiskt att Star Trek gjorde några viktiga förutsägelser om 2024, och noggrannheten är överraskande hög..

Sanctuary districts

In Deep Space Nine ‘s “Past Tense, Part I” Sisko and Bashir find themselves transported back to 2024 and forced to stay in a ” Sanctuary District ,” which was a section of an urban area built to contain homeless people, keeping them out of the rest of the city. As Sisko explains, the homelessness problem had grown so large that every major city had such an area.

Bashir and Sisko tour a 2024 San Francisco “Sanctuary District” From DS9’s “Past Tense, Part I” (Paramount)

Scenarierna som beskrivs i DS9 och verkligheten är olyckligt lika. Antalet hemlösa har fortsatt att öka i USA. Verkligheten speglade Star Trek år 2021 när San Francisco testade idén om stadssanktionerade hemlösa läger. I DS9-avsnittet noterar O’Brien att en stor bidragande faktor till problemet med hemlöshet är bristen på mentalvård, en situation som tydligt återspeglas år 2024 men också är en trend som har märkbart ökat sedan 1995, då avsnittet först sändes. Vid skrivandets stund visar alla studier av hemlösa befolkningar mycket höga procentandelar (upp till 47%) som behöver mentalvård. Det mest oroande är att lösningen med i princip att fängsla människor bara för att de är hemlösa har prövats på olika sätt, framför allt i New York City där borgmästare Eric Adams annonserade en plan för att låta polisen tvångsinlägga hemlösa personer på sjukhus. Kalifornien tittar istället på ett mer lovande initiativ med ett nytt obligationsförslag som skulle bygga nya anläggningar för mentalvård. Förhoppningsvis kommer det inte krävas något sådant som Bell Riots för att utlösa de nödvändiga förändringarna och hitta en lösning på denna kris…

Irland enas: En blick på Irish Unification 2024

While Star Trek foresaw social conditions worsening in the United States, the franchise also gave reason to be optimistic about some countries bringing an end to long-standing hostilities. A very brief line of dialogue by Data in The Next Generation ‘s “The High Ground” suggests that the Republic of Ireland and Northern Ireland will again be a single nation sometime in 2024. At the time that episode was written, late 1989, terrorist violence in Ireland was at a peak, characterized by a series of strategic bombings and military assaults. Nothing in world news at the time could suggest that level of conflict would end. The idea of Irish unification was so controversial that “The Higher Ground” was cut from the schedule in both the UK and Ireland.

You might be interested:  När WWE Royal Rumble 2024 blir personlig

Data diskuterar historien om väpnat uppror och irländsk enighet med Picard i TNG: s ‘The Higher Ground’ (Paramount).

Nine years after “The High Ground” aired, Northern Ireland voted on (and passed) the Good Friday Agreement , ending the bulk of violence between the British and Irish factions of the nation. The biggest controversy about “The High Ground” was how Data argued it was a successful example of the effect of rebellion and terrorism, but it cannot be denied ending the “the troubles” was a major factor. Security barriers and checkpoints were removed on the border, a number of north/south institutions were established and the future potential unification was left in the hands of the people of Northern Ireland and the Republic of Ireland.

Under the European Union, the Republic of Ireland and the United Kingdom shared many elements of a common governing system, but the UK’s 2016 “Brexit” vote to withdraw from the EU made the Northern Ireland border a key issue. In 2021 the Northern Ireland Protocol was negotiated, allowing for a continued open border but a study last year showed Brexit may have accelerated support for formal unification. Some political leaders in Northern Ireland see a potential referendum by the end of the decade. So Star Trek didn’t exactly get Irish unification right, but things are a long way from where the were when “The High Ground” aired in 1989.

The open border between the Republic of Ireland and Northern Ireland (BBC)

Vill Nordirland vara en del av Storbritannien?

Efter delningen fortsätter de flesta irländska nationalister/republikaner att sträva efter ett förenat och självständigt Irland, medan unionisterna/lojalisterna i Ulster vill att Nordirland ska förbli en del av Storbritannien.

Sedan delningen har majoriteten av irländska nationalister/republikaner fortsatt att kämpa för ett förenat och oberoende Irland. Å andra sidan önskar unionisterna/lojalisterna i Ulster att Nordirland ska förbli en del av Storbritannien.

Listor:

– Irländska nationalister/republikaner söker ett förenat och oberoende Irland.

– Unionisterna/lojalisterna i Ulster vill behålla Nordirland som en del av Storbritannien.

Konflikt i Europa: När Irland enas år 2024

Unfortunately, the Star Trek timeline also reveals social problems in Europe at the same time. Another prediction from DS9’s “Past Tense, Part I” is that France experiences a great deal of civil unrest, particularly in the form of student protests. The government is shaken when a political faction known as the “Gaullists” are ousted by another faction “Neo-Trotskyists.” Current events seem to follow the same pattern with the groups identified by Trek mirroring modern ideologies. In 2023, there was a notable increase in student protests on several issues, particularly those surrounding police violence. Heading into 2024, the country’s agricultural policy is being protested by farmers using their tractors to block access to major highways.

Paris anti-police violence protest September 23, 2023 (Bertrand Guay, AFP)

I samma avsnitt av DS9 noteras det att inte bara Frankrike kämpar med enhet, utan ‘hela Europa håller på att falla sönder.’ Även om detta är en kort rad som inte listar specifika händelser, stöds den av händelser i dagens Europa fram till 2024. Flera verkliga kriser har målat upp en liknande bild under perioden fram till 2024. Förutom Brexit fanns det den ryska invasionen av Ukraina år 2022, där kriget fortsätter än idag och har spridit sig över kontinenten med potentiella konflikter även i traditionellt fredliga länder som Sverige och Tyskland. Till och med i länder där gränserna förblir oförändrade och ingen armé har invaderat rapporterar vanliga medborgare att deras respektive länder är mer delade utifrån klass- och ideologiskt perspektiv än vad de var för tio år sedan. I en intervju från 2020 uttryckte Patrick Stewart sin oro över ett Europa som tycks falla isär.

You might be interested:  När Ps Plus February 2024 blir en spelälskande virtuell varelse som sprider glädje och spännande äventyr till alla gamers

EU har alltid fått mig att känna, ja, att vi på något sätt är på väg mot vår egen Federation of Planets som kommer att ske längre fram. Och jag är arg, besviken och generad över vårt beslut att lämna Unionen.

Brandmän arbetar med att släcka en brand i en förstörd lägenhetsbyggnad efter en rysk attack i Kiev, Ukraina, den 3 januari (Efrem Lukatsky/AP).

Star Trek-avsnittet om Irlands återförening

Orsaken till detta kan vara att innehållet i avsnittet ansågs olämpligt eller kontroversiellt med tanke på de politiska händelserna som då utspelade sig på ön Irland. Det var en tid präglad av konflikter och spänningar mellan olika grupper och parter, vilket ledde till försiktighet när det gällde vad som visades i media.

Det är möjligt att beslutet togs för att undvika eventuell upprördhet eller kritik från tittare eller samhället i allmänhet. Istället valdes det antagligen att vänta med att visa detta specifika Star Trek-avsnitt tills den politiska situationen hade lugnat ner sig något.

Den kommande irländska enningen år 2024: Framtiden bortom vår värld

För att vara rättvis finns det några händelser förutspådda av Star Trek som tydligt inte har inträffat år 2024. Sol-systemomfattande baseboll-ligor är långt ifrån verklighet, och London har inte ens ett lag. Internet år 2024 fortsätter att vara något som man kan komma åt via en dator eller smartphone, och världen har motstått ansträngningar att begränsa det till ‘Interface’-konsoler kontrollerade av en dystopisk oligarki, som beskrivs i ‘Past Tense’.

Enligt planerna för Irish Unification of 2024, kommer Irland att genomgå en historisk process där Nordirland och Republiken Irland blir ett land. Detta skulle innebära en stor politisk och kulturell förändring för de två regionerna.

Irish Unification of 2024 har varit ett ämne som debatterats under lång tid, men det är först nu som det verkar vara närmare än någonsin tidigare. Många ser detta som ett steg mot fred och stabilitet i regionen, medan andra är mer skeptiska till idén.

Det finns flera faktorer som driver fram denna sammanslagning. En av dem är önskan om att undvika gränshinder mellan Nordirland och Republiken Irland efter Storbritanniens utträde ur EU. Dessutom tror många att en sammanslagning skulle leda till ekonomiska fördelar för båda regionerna.

Trots dessa positiva aspekter finns det också utmaningar med Irish Unification of 2024. En av de största frågorna handlar om vilket system regeringen ska ha – nordirländska eller republikansk? Detta kan bli avgörande när det gäller representation och maktbalans inom den nya nationen.

Det återstår att se huruvida Irish Unification of 2024 kommer att ske eller inte, men oavsett resultatet kommer det att vara en historisk händelse som kommer att påverka Irland och dess invånare i många år framöver.

Det finns för närvarande inga bemannade rymdfärder till Jupiter (eller dess månar) planerade för 2024, liknande ‘Europa Mission’ i säsong 2 av Picard. Men NASA planerar att skicka den robotiska missionen Europa Clipper i november 2024. I linje med det internationella samarbete inom rymdforskning som ses i Picard är ESA:s robotmission Hera också planerad att skjutas upp i oktober 2024. Den kommer att studera det binära asteroidsystemet Didymos och bygga vidare på DART-missionen som NASA ursprungligen lanserade år 2021.

Europa-missionen är en rimlig jämförelse med modern rymdfärd i design, även om inte kapacitet.

Vid tidpunkten för detta skrivande återstår det fortfarande en hel del av 2024, och det finns fortfarande möjlighet för den verkliga världen att komma ikapp ‘Förfluten tid’ på vissa sätt. Popkulturen har fortfarande chansen att adoptera ‘dims’ och ‘gimmes’ i sitt valda slang. Det skulle kunna uppnås med en enda TikTok-video.

Trots att vi lever i en värld av konflikter har vi anledning att vara hoppfulla. Vi växer som människor, men tillväxt är smärtsamt. Star Trek gav oss självförtroendet att krig och social oro skulle driva oss att lämna orättvisorna bakom oss, men utanför skärmen erbjuds inget sådant försäkring. Science fiction förutsade framtiden, men tydligt illustrerade den också att vägen dit skulle erbjuda samma svårigheter som vi alltid känt till. Det kommer vara upp till oss att se till att de offer vi gör nu kommer ses som värdefulla av kommande generationer..

You might be interested:  Artikeln handlar om framtiden för League of Legends och spelets nya mästare år 2024

The great Irish reunification is the process of bringing together Ireland

1. United Ireland (på iriska: Éire Aontaithe, på Ulster-Scots: Unitit Airlann) syftar till att förena hela Irland som en enda suverän stat.

2. Det kallas också för Irish reunification eller New Ireland.

3. Förslaget innebär att hela ön Irland ska vara ett självständigt land utan någon delning mellan Nordirland och Republiken Irland.

4. En eventuell unifiering skulle kräva politisk överenskommelse och möjligtvis även folkomröstningar i både Nordirland och Republiken Irland.

5. Många anhängare av Irish Unification ser det som ett steg mot fred och stabilitet i regionen genom att minska spänningen mellan de två delarna av ön.

6. Kritiker hävdar dock att unifieringen kan leda till politiska, ekonomiska och sociala utmaningar, särskilt med tanke på skillnaderna mellan de två områdena.

7. Diskussionen om Irish Unification har ökat efter Brexit eftersom Nordirlands status inom Storbritannien har blivit mer komplex efter Storbritanniens utträde ur EU.

8. Både nationalistiska partier i Nordirland och vissa politiker i Republiken Irland har framfört sina åsikter om behovet av en diskussion om framtiden för ön under dessa nya förutsättningar.

9. Det finns ingen fastställd tidpunkt eller plan för när eller hur en eventuell Irish Unification skulle kunna ske, men det är en fråga som fortsätter att diskuteras och debatteras.

10. Oavsett utfallet av denna debatt kommer Irish Unification att vara en viktig politisk fråga för både Nordirland och Republiken Irland i de kommande åren.

Star Trek predicted a United Ireland

When sci-fi writer Melinda M Snodgrass sat down to write Star Trek episode The High Ground, she had little idea of the unexpected ripples of controversy it would still be making more than three decades later.

The High Ground was banned because of its content

Förklaring:

2. Förbudet berodde på ett uttalande som karaktären Data gjorde om IRA och återföreningen av Irland år 2024.

3. Avsnittet visades inte enligt den planerade sändningsordningen på BBC.

Northern Irish people consider themselves Irish

1. Många i Nordirland identifierar sig som brittiska, medan andra ser sig själva som irländska.

2. En betydande minoritet från alla bakgrunder hävdar en nordirländsk eller ulstersk identitet.

3. Skapandet av Nordirland följdes av våld både för och emot uppdelningen.

4. Det finns en tydlig uppdelning mellan de som betraktar sig som brittiska och de som betraktar sig som irländska.

5. Våld har varit närvarande i samband med skapandet av Nordirland och dess politiska status.

6. Identitetsfrågor spelar en viktig roll i den politiska situationen i regionen.

7. Uppfattningar om nationell tillhörighet kan vara komplexa och varierande bland befolkningen i Nordirland.

8. Diskussioner om irisk återförening fortsätter att vara aktuella ämnen inom politiken på ön Irland.

9. Historien kring delningen av Irland har lämnat ett arv av konflikt och spänningar mellan olika grupperingar inom samhället.

10.Nordirlands historia präglas starkt av frågan om nationalidentitet och territoriell suveränitet.

Ireland supports Palestine

I 2024 har både överhuset och underhuset i det irländska parlamentet röstat för att erkänna Palestina som en stat. Men regeringen önskar göra detta som en del av ett bredare EU-initiativ, vilket har kritiserats av irländska politiker. Just nu erkänner inte Irland Palestina som en självständig stat.