När Microsoft Revenue Forecast 2024

Innan du tar beslutet att lämna denna vinnare inom AI, bör du tänka efter en extra gång. Ta en stund och överväg noga innan du bestämmer dig för att avsluta din resa med detta företag.

Some investors are starting to worry about the Microsoft (NASDAQ: MSFT ) MSFT stock outlook because of worries that big tech stocks are amid an “AI bubble” that is just about ready to burst. Some names boosted by AI growth may have moved up too fast. However, I wouldn’t jump to the conclusion. At least, based on the latest results/news from the company.

Vid en närmare analys av dessa faktorer blir det tydligt att det finns tillräckligt med möjligheter för Microsoft-aktier att behålla sin nuvarande värdering och fortsätta stiga. Det beror på företagets ansträngningar att integrera och monetarisera gen AI-funktioner i sina plattformar.

MSFT Aktieutsikt: Uppfattad ‘Bubbelbekymmer’

After taking a breather at the start of 2024, “AI mania” has gotten back into full swing over the past few weeks. Several factors have played a role in this, but one of the larger ones has been the reporting of strong quarterly results/updates to guidance.

En positiv kvartalsrapport har definitivt varit en stor anledning till att MSFT fortsätter att stiga. Som jag diskuterade förra veckan överträffade företaget förväntningarna när det gäller både intäkter och vinst. Inte nog med det, Microsofts ledning gav även uppdateringar om framtida riktlinjer som fick marknaden ännu mer optimistisk kring MSFT-aktiens utsikter.

Även om det ännu inte är majoritetens åsikt bland marknadsaktörerna, börjar det nu talas om en eventuell bubbla inom AI-aktier. Det kan mycket väl bli så att fler investerare snart intar samma ståndpunkt.

Om Microsofts intäktsprognos för 2024 skulle visa sig vara mindre positiv än vad vissa pessimistiska marknadsprognoser, som investeraren Jeremy Granthams nedslående prognos, antyder, kan det troligtvis leda till att MSFT-aktien sjunker. Trots detta bör man inte tolka en måttlig avmattning i AI-aktier som början på slutet för Microsofts framgångssaga. Det finns mycket som tyder på att aktierna kommer fortsätta hålla fast vid eller öka sina senaste vinster.

You might be interested:  När President I Ryssland 2024 blir Vladimir, Härskaren av Kreml

Microsofts nettovärde 2024

Microsoft Corporation (MSFT) har en marknadsvärdering eller nettovärde på 3,19 biljoner dollar per den 25 mars 2024. Under det senaste året har dess marknadsvärde ökat med 54,95%.

– Företag: Microsoft Corporation

– Ticker: MSFT

– Marknadsvärdering/Nettovärde: $3,19 biljoner

– Datum för värdering: 25 mars 2024

– Årlig tillväxt i marknadsvärdet: +54,95%

Framtida intäktsprognos för Microsoft 2024

As commentators have put it, 2023 was undoubtedly Microsoft’s “year of AI.” First, the company gained a huge competitive edge against its big tech peers, via its $10 billion investment into OpenAI. This deal gave the company access to the ChatGPT developer’s cutting-edge AI technology.

Then, Microsoft started monetizing this technology, integrating it into platforms like Azure, Bing, and Office 365. Yet while last year was when the tech behemoth pounced on the gen AI opportunity, 2024 may be the year Microsoft “cashes the check.”

Vad menar jag? För räkenskapsåret som slutar i juni 2024 förväntas Microsoft enligt analytikerna redovisa intäkter på 244,23 miljarder dollar och vinst per aktie på 11,69 dollar. Detta motsvarar en tillväxt på 15,25% för intäkterna och 20,75% för vinsten jämfört med föregående räkenskapsår (211,9 miljarder dollar i intäkter och 9,68 dollar per aktie i vinst).

Konsensus för nästa räkenskapsår (som slutar i juni 2025) kan innebära något lägre intäkter, men enligt de mest optimistiska prognoserna (som förutspår en ökning på 21,8% av intäkterna och 22,7% av vinsten), kan det finnas potential för ytterligare tillväxt. Du kan tänka dig vad detta kan betyda för MSFT:s aktieutsikter…

Microsofts resultat för Q2 2024?

Under det här kvartalet ökade intäkterna till 62 miljarder dollar, vilket motsvarar en ökning på 18% och 16% i konstant valuta. När vi tar hänsyn till kostnaden från föregående års Q2 minskade dock rörelseinkomsten med 25% och 23% i konstant valuta, medan vinsten per aktie var $2.93 – en ökning på 26% och 23% i konstant valuta.

You might be interested:  Vinterkräksjuka 2024: När Illamåendet Personifieras

För att förtydliga detta kan vi använda ett exempel: Företaget XYZ hade under det senaste kvartalet intäkter på totalt 62 miljarder dollar. Detta är en betydande ökning jämfört med samma period förra året, då intäkterna endast uppgick till X antal miljarder dollar. Om vi justerar för kostnader som uppstod under samma period förra året ser vi att rörelseinkomsten faktiskt har ökat ännu mer än vad siffrorna visar vid första anblicken.

Ett annat sätt att se på detta är genom att titta på vinsten per aktie (EPS). Under det senaste kvartalet låg EPS på $2.93, vilket är en markant högre siffra än tidigare år. Detta indikerar att bolagets lönsamhet har förbättrats avsevärt.

Det är också värt att notera att dessa siffror presenteras både i nominella termer samt justerade för effekten av valutakursförändringar. Detta gör det möjligt att jämföra prestationen över tid och bedöma företagets resultat mer noggrant.

Framtida prognos för Microsofts intäkter år 2024

Den ovanstående konsensusen förväntas vara tillräcklig för att bibehålla Microsofts värdering. Detta kommer att driva upp priset i takt med ökande intäkter. Därmed är det mycket möjligt att MSFT kan uppleva ytterligare en dubbelciffrig ökning under de kommande tolv månaderna.

Om resultaten fortsätter att överträffa förväntningarna kan det få en dramatisk effekt på aktiens prisutveckling. Det betyder inte att Microsoft-aktien, efter att ha stigit med nästan 60% under de senaste tolv månaderna, kommer att öka med ytterligare 60% fram till februari nästa år.

Det är mycket möjligt att aktiepriset för Microsoft kan stiga till över 500 dollar per aktie. Det skulle till och med kunna nå upp till 600 dollar per aktie.

Även om makro- eller företagsspecifika händelser kan påverka denna positiva prognos, gäller den för tillfället. Medan utsikterna för MSFT-aktien fortfarande ser ljusa ut, bör du tänka efter en extra gång innan du säljer av.

Vid publiceringsdatumet hade Louis Navellier en lång position i MSFT. Han hade inte några andra positioner (varken direkt eller indirekt) i de värdepapper som nämns i denna artikel.

Författaren till denna artikel från InvestorPlace Research Staff hade ingen ägande (varken direkt eller indirekt) i de värdepapper som nämns i artikeln.

You might be interested:  När kommer jobbskatteavdraget 2024?

Microsoft revenue forecast

Enligt prognoser förväntas Microsofts intäkter i genomsnitt uppgå till 323,2 miljarder under de kommande fem räkenskapsåren. Företaget förväntas leverera en medianprognos på 318,1 miljarder under samma period.

P.S. Detta är en spännande utveckling för Microsoft och visar på deras fortsatta framgång inom tekniksektorn. Med dessa imponerande siffror kan vi förvänta oss att se ännu mer innovation och tillväxt från företaget i framtiden.

The projection for MSFT in 2025 is uncertain

1. Förväntat värde: $539,80

2. Antagande om fortsatt tillväxt i samma takt som de senaste 10 åren.

3. En ökning med 25,90% jämfört med dagens aktiepris.

4. Baserat på historiskt genomsnittlig årlig tillväxt.

5. Förutsättningen att inga stora marknadssvängningar eller händelser inträffar under perioden fram till 2025.

6. Prognosen kan vara föremål för ändringar beroende på framtida ekonomiska och teknologiska trender.

7. Investerare bör göra sin egen analys och ta hänsyn till risker innan de fattar investeringsbeslut baserade på denna prognos.

8. Andra faktorer som kan påverka Microsofts aktievärde inkluderar konkurrens, produktlanseringar och makroekonomiska faktorer såsom räntor och globala marknadsförhållanden.

9. Det är alltid viktigt att komma ihåg att ingen prognos är helt säker och att det finns alltid en grad av osäkerhet när det gäller finansiella prognoser.

10.För mer exakta uppdateringar rekommenderas det att man håller sig informerad om Microsofts resultatrapporter samt analyser från branschexperter.

Observera att dessa siffror endast utgör en prognos baserad på historisk data och inte garanterar några framtida resultat. Det är viktigt att göra sin egen forskning och rådgöra med en finansiell rådgivare innan man fattar investeringsbeslut.

Apple’s net worth in 2024?

Apple har ett marknadsvärde eller nettovärde på 2,66 biljoner dollar per den 22 mars 2024. Dess marknadsvärde har ökat med 7,89% på ett år. Detta innebär att Apple är en mycket värdefullt företag och att dess ekonomiska framgångar fortsätter att växa.

Microsoft är mycket rika

1. 2014: $302.25B

2. 2015: $337.58B

3. 2016: $441.51B

4. 2017: $573.67B

5. 2018: $753.33B

6. 2019: $1000,26B

7 .2020 :$1173,15 B

8 .2021 :$1522,68 B

9 .2022 :$2001,34 B

10 . Mars ,19 ,2024:$3131,26 B