När Europarlamenttivaalit 2024

I Finland kommer de kommande EU-valet, även kallat europarlamenttivaalit, att äga rum i juni 2024. Genom att rösta har du möjlighet att påverka vilka som kommer att representera Finland i Europaparlamentet under de nästkommande fem åren.

Europaparlamentsvalet hålls samtidigt i alla medlemsländer inom EU.

I Europaparlamentet väljs 720 ledamöter, även kallade MEP:er, som representerar medborgarna i Europeiska unionen på unionsnivå. Från Finland väljs 15 ledamöter till parlamentet. När de blir valda brukar parlamentsledamöterna ansluta sig till någon av de politiska grupperna på europeisk nivå.

Europaparlamentet är den lagstiftande församlingen inom Europeiska unionen, som ansvarar för att anta lagar och godkänna EU:s budget tillsammans med Europeiska unionens råd. Dessutom har parlamentet en övervakningsfunktion gentemot kommissionen och EU:s byråer.

Finska kandidater är tillgängliga för att rösta på i hela landet, vilket ger dig möjlighet att välja vem du vill stödja.

Europaparlamentsvalet kommer att äga rum den 9 juni 2024. För de som befinner sig i Finland kommer det finnas möjlighet till förhandsröstning mellan den 29 maj och 4 juni 2024. För finska medborgare som befinner sig utomlands kommer förhandsröstningen att pågå mellan den 29 maj och 1 juni 2024.

Voit äänestää joko ennakkoon tai vaalipäivänä

Information om förhandsröstningsplatser finns tillgänglig på valets informations- och resultatwebbplats från fredagen den 22 mars 2024.

Information om var du kan hitta din vallokal på valdagen finns i ditt röstkort.

För mer information om att rösta kan du kontakta det kostnadsfria servicenumret 0800 9 4700 (fi & en) och 0800 9 4771 (sv & en), eller använda WhatsApp-meddelandetjänsten på nummer 050 4388730.

You might be interested:  Enastående platser att bevittna 2024 års totala solförmörkelse

EU kan bestämma om vad som helst

Det finns vissa områden där EU fattar beslut som gäller för alla medlemsländer och dessa beslut är bindande. Ett exempel på ett sådant område är den inre marknaden, där det ska vara fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer mellan länderna i EU. Det innebär att det inte får finnas hinder eller restriktioner för handel eller rörelse av människor inom EU.

EU tar också beslut om användningen av euron som gemensam valuta samt regleringar kring handel, jordbruk, fiskeri, miljöskydd och arbetsvillkor. Dessutom samarbetar medlemsländerna inom EU när det gäller juridiska frågor och polisiärt arbete. Slutligen fattas även beslut angående asylpolitiken i EU.

Dessa överstatliga och bindande beslut är viktiga för att säkerställa en enhetlig politik och samarbete mellan medlemsländerna inom olika områden som påverkar både ekonomi och människors livsvillkor.

Vem får rösta i Europaparlamentsvalet 2024?

I EU-valet har alla finska medborgare eller personer som bor i Finland och är registrerade i röstlängden, samt EU-medborgare som fyllt 18 år senast den 9 juni 2024, rätt att rösta.

En person som har rösträtt får bara rösta i en av EU:s medlemsstater: antingen i sitt hemland eller i det land där de bor.

Sverige har hur många röster i ministerrådet?

I ministerrådet röstar EU-länderna om olika samarbeten och beslut. Men inte alla länder deltar i alla omröstningar, så deras röster tas inte med i sammanställningen av resultatet. I genomsnitt har EU-länderna sagt ja till 97,4 procent av de omröstningar som har ägt rum. Sverige har varit lite mer positivt inställt och har sagt ja till 97,7 procent av dessa omröstningar. Detta gäller för perioden från juli 2014 till oktober 2023.

När är Europaparlamentsvalet 2024?

Om du har rätt att rösta kommer du att få en röstningskallelse. Röstningskallelsen skickas antingen per post eller elektroniskt till Suomi.fi-tjänsten enligt den röstberättigades egen anmälan. Mer information om tjänsten hittar du på suomi.fi/viestit.

You might be interested:  Bostadstillägg 2024: En personifiering av ekonomisk trygghet och välfärd

Mer information om valet finns tillgänglig på Europeiska parlamentets webbplats. Du kan också hitta mer information om politiska grupper inom Europa där.

Europaparlamentet (EP) är en av Europeiska unionens lagstiftande organ. Medborgarna i EU väljer dess medlemmar genom direkta val som hålls i alla medlemsländer vart femte år. Nästa val kommer att äga rum 2024. Europaparlamentsvalet genomförs så att varje medlemsland organiserar valet inom ramen för sin nationella lagstiftning.

Resultaten av Europaparlamentsvalet 2019 i andra medlemsländer

Information om valet till Europaparlamentet 2014 i andra medlemsländer: grundläggande fakta om valrätten, valdeltagandet och liknande.

Antalet ledamöter i Europaparlamentet är enligt EU:s fördrag högst 751. Varje medlemsstat kan ha mellan 6 och 96 ledamöter. Antalet ledamöter och fördelningen av platser mellan medlemsstaterna beslutas av Europeiska rådet efter att parlamentet har lagt fram ett förslag om det. Enligt beslutet som gjordes inför mandatperioden 2024-2029 (22 september 2023) kommer antalet ledamöter i Europaparlamentet att vara 720, och Finland kommer att välja 15 av dessa. I tidigare europaparlamentsval valdes följande antal finska ledamöter: 16 år 1996 och 1999,14 år under både perioden2004-2019 samt13 under perioden2009-2014..

Europaparlamentets ledamöter organiserar sig efter politiska grupper, inte efter nationaliteter. För att bilda en politisk grupp krävs minst 23 medlemmar från minst sju medlemsländer. Mer information om europeiska politiska grupper finns tillgänglig.

Norge inte med i EU

I folkomröstningen 1994 röstade Norge nej till att bli medlem i Europeiska unionen. Detta innebar att de riskerade att möta höga tullar och svårigheter inom handeln. För att ändå kunna dra nytta av den inre marknaden, valde Norge att acceptera EES-avtalet med vissa undantag.

Kalle Anka heter Anders And i Danmark

1. Anders And (Danmark)

2. Donald Duck (Norge)

3. Aku Ankka (Finland)

Vad heter Kalle Anka på svenska?

Karl ‘Kalle’ Magnus Anka, även känd som Kalle Anka (Donald Duck), är en populär filmfigur skapad av Walt Disneys animatörer. Här är några intressanta fakta om honom:

You might be interested:  När Eurovision Song Contest 2024

2. Han är mest känd för sin karakteristiska röst och sitt temperament.

3. Kalle Anka har blivit en ikonisk symbol för Disney och representerar ofta företaget i olika sammanhang.

4. Han har medverkat i hundratals animerade filmer och TV-serier genom åren.

5. Kalle Anka blev också en populär seriefigur och har haft egna serietidningar sedan 1940-talet.

7. Trots att han ibland kan vara lite klumpig och otursam, visar Kalle Anka också prov på mod och styrka när det behövs.

8. Han bor vanligtvis tillsammans med sina systerdöttrar Knatte, Fnatte och Tjatte samt farbror Joakim von Anka i Andeby.

9. Kalle Ankas popularitet sträcker sig över hela världen, vilket gör honom till en av de mest älskade tecknade figurerna genom tiderna.

10.Han har tilldelats flera utmärkelser under årens lopp och har en stjärna på Hollywood Walk of Fame.

Kalle Anka är utan tvekan en av de mest ikoniska tecknade figurerna som någonsin skapats och fortsätter att underhålla generationer av fans världen över.

Hur länge har vi varit med i EU?

P.S. Det är viktigt att notera att denna information endast gäller för Sverige och inte för andra länder inom EU.

När och varför startade EU?

För att stoppa de frekventa och våldsamma konflikterna i Europa, som till slut ledde till andra världskriget, började europeiska politiker arbeta för att skapa det vi idag känner som Europeiska unionen (EU). Det första steget mot varaktig fred var grundandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen år 1951. Genom att samarbeta inom dessa områden hoppades man kunna undvika framtida konflikter och främja ekonomisk utveckling.

– Europas politiker ville sluta med alla strider genom att skapa EU.

– De startade med att samarbeta inom kol- och stålindustrin för att undvika fler problem.

– Målet var både fred och ekonomisk framgång.