När Finland Presidential Election 2024

I januari 2024 kommer Finland att hålla nästa val för Republikens president. Genom att rösta i det här presidentvalet kan du vara med och påverka vem som kommer att sköta presidentens uppgifter under de kommande sex åren.

De kandidater som ställer upp i presidentvalet tävlar om röster i hela landet, vilket innebär att du kan rösta på vilken av kandidaterna du vill.

Finlands presidentval 2024 kan omfatta två omgångar

Om en av kandidaterna får mer än hälften av rösterna i första omgången, blir den personen vald till president.

Om ingen kandidat får mer än hälften av rösterna i första omgången kommer en andra omgång att hållas mellan de två kandidater som fick flest röster i första omgången.

Första omgången av presidentvalet i Finland 2024

Valet kommer att äga rum på söndagen den 28 januari 2024 i Finland. Perioden för förtidsröstning är från den 17 till den 23 januari 2024.

Andra omgången av presidentvalet i Finland 2024

Valet kommer att äga rum söndagen den 11 februari 2024 i Finland. Förhandsröstningen pågår från den 31 januari till den 6 februari 2024.

Hur man blir president i Finland

Om du planerar att stanna i Finland längre än 90 dagar måste du ansöka om ett första uppehållstillstånd. Du behöver välja rätt ansökningsformulär beroende på om du ska arbeta eller studera i Finland, eller om du vill flytta till Finland för att bo med en familjemedlem.

För att få ett uppehållstillstånd behöver du fylla i och skicka in rätt ansökningsformulär. Det finns olika formulär beroende på ditt ändamål med vistelsen i Finland – arbete, studier eller familjeanknytning.

Om du tänker jobba eller studera i Finland under din vistelse behöver du använda det relevanta formuläret för arbete eller studier. Om ditt syfte är att flytta till Finland för att bo med en familjemedlem, måste du använda det specifika formuläret för detta ändamål.

You might be interested:  När Euro 2024 Personifierar Mig och Skapar Magi

Valet av Finlands president 2024 närmar sig

Alla uppgifter om de olika förtidsröstningslokalerna finns tillgängliga i Information och Resultattjänsten.

På din röstkort finns information om var ditt vallokalsområde är beläget. Du kan även söka efter ditt vallokalsområde i Vallokalstjänsten hos Digitala och befolkningsdataförvaltningen.

Om du har några frågor om att rösta kan du kontakta Valupplysningen (0800 9 4770 och 0800 9 4771) eller WhatsApp-meddelandeservicen (050 438 8730).

Den yngsta premiärministern i Finland

När hon tillträdde som president vid 34 års ålder blev hon den yngsta personen någonsin att inneha ämbetet i Finlands historia. Som premiärminister ledde Marin responsen på COVID-19-pandemin genom att utlysa undantagstillstånd. Detta innebar att regeringen fick större befogenheter för att hantera krisen och vidta nödvändiga åtgärder för folkhälsan och samhället som helhet.

Vem har rätt att rösta?

Alla finska medborgare som har fyllt 18 år före den 28 januari 2024 har rätt att rösta i presidentvalet.

Varför är Finland världens lyckligaste land?

Finland rankas som det lyckligaste landet i världen. Enligt Frank Martela, en finsk filosof och psykologiforskare, är finländarna glada för att de har en stark känsla av gemenskap och samhörighet. De gör goda gärningar för andra människor och hittar ett tydligt syfte med sina liv.

En anledning till Finlands höga lyckonivå kan vara den starka gemenskapen som finns i landet. Människorna där bryr sig om varandra och hjälper till när det behövs. Detta skapar en positiv atmosfär där alla känner sig delaktiga och betydelsefulla.

En annan faktor är att finländarna engagerar sig i välgörenhet och gör goda gärningar för andra människor. Genom att hjälpa andra får de inte bara en känsla av tillfredsställelse, utan också ökad lycka och välbefinnande.

You might be interested:  När släpps biljetter till Melodifestivalen 2024?

Slutligen har finländarna förmågan att hitta ett klart syfte med sina liv. Genom att ha mål eller drömmar som ger mening åt deras vardag upplever de större glädje och tillfredsställelse i livet än de som saknar detta.

Sammanfattningsvis är Finland känt som det lyckligaste landet på grund av dess starka gemenskap, engagemang inom välgörenhet samt förmågan hos dess invånare att hitta meningen med sina liv.

När hålls presidentvalet i Finland 2024?

Om du har rätt att rösta kommer en röstsedel att skickas till dig. Du kommer att få två röstsedlar eftersom presidentvalet kan bestå av två omgångar.

Du kan välja att få ditt röstningskort antingen via posten eller elektroniskt genom Suomi.fi-webbtjänsten. För mer information om tjänsten, besök suomi.fi/messages.

Can I become president of Russia?

För att vara kvalificerad som presidentkandidat i Ryssland måste personen vara medborgare i Ryska federationen och minst 35 år gammal. Dessutom måste de ha permanent bosatt sig i Ryssland under minst 25 år och får inte ha eller tidigare haft utländskt medborgarskap eller uppehållstillstånd. Dessa krav syftar till att säkerställa att endast ryska medborgare, som har en långvarig anknytning till landet, kan ställa upp som presidentkandidater. Detta är en viktig del av den demokratiska processen för att skydda landets suveränitet och intressen genom att ge förtroendet till personer som har starka band till Ryssland och dess befolkning.

Can I live in Finland?

Om du önskar flytta till Finland behöver du i de flesta fall ett uppehållstillstånd. Om du bara vill besöka Finland och stanna högst 90 dagar behöver du inte ett uppehållstillstånd. Men i de flesta fall kommer du att behöva ett visum.

1. Kontrollera om ditt land har ett visumavtal med Finland.

2. Ansök om visum i förväg om det krävs.

3. Se till att ha en giltig reseförsäkring under din vistelse.

4. Ha bevis på tillräckliga ekonomiska resurser för din vistelse.

5. Förbered nödvändiga dokument, såsom pass och eventuella tidigare viseringar.

6. Var medveten om eventuella begränsningar eller restriktioner vid inresa på grund av Covid-19-pandemin.

You might be interested:  Artikelns Framtida republikanska presidentkandidater 2024

7. Ta reda på vilken typ av uppehållstillstånd som krävs för ditt ändamål (arbete, studier, familjeanknytning etc.) och ansök i god tid.

8. Sök information från Finlands ambassad eller konsulat i ditt hemland angående specifika regler och förfaranden för invandring eller besökande av landet.

9. Planera din boendesituation i förväg – antingen genom hyra eller köp av bostad – beroende på hur länge du planerar stanna i Finland.

10. Var beredd på att anpassa dig till det finska samhället och dess kultur, inklusive språket.

Kom ihåg att dessa punkter endast ger en övergripande översikt och att det är viktigt att söka mer detaljerad information från officiella källor innan du tar några beslut eller åtgärder angående din flytt eller besök i Finland.

Can I get Finnish citizenship?

Finsk medborgarskap kan beviljas en utländsk medborgare om sökanden har fyllt 18 år och hans eller hennes permanenta bostad har varit i Finland antingen de senaste fem åren utan avbrott eller under sju år efter att ha fyllt 15 år, varav de sista två åren utan avbrott.

P.S. För att ansöka om finskt medborgarskap måste den utländska medborgaren också uppfylla andra krav som fastställts av finsk lagstiftning, såsom språkkunskaper och god moralisk karaktär.

Sanna Marin quit

Sanna Marin, Finlands tidigare premiärminister som förlorade knappt i valet i april, avgick på fredagen som ordförande för det center-vänsterorienterade Socialdemokraterna. Hon hoppas att detta drag ska ta fokus från hennes personliga liv efter fyra ofta turbulenta år vid rodret. Marins beslut kommer inför presidentvalet 2024 och kan ha betydelse för den politiska landskapet framöver.

P.S. Det återstår att se vilken inverkan Marins avgång kommer att ha på det kommande presidentvalet och huruvida hon själv kommer att kandidera eller stödja en annan kandidat.

Den längsta tjänstgörande premiärministern i Finland?

Sorsa och inrikespolitik

– Sorsa är fortfarande Finlands längst sittande premiärminister.

– Efter sin tid som premiärminister var han talman för Finlands parlament från 1989 till 1991.