När Hur Blir Vintern 2024

Följande information ger en tidig prognos för vintervädret 2024. Observera att uppdateringar kommer att göras när data har granskats och verifierats. Vänligen notera att detta är en separat text och inte del av något annat innehåll.

Contents

Vinterprognos 2024: Förväntad kyla, men med en något mildare twist ur ett klimatologiskt perspektiv

Vintern 2023/2024 var relativt normal i Götaland, men kallare än vanligt i Svealand och Norrland enligt den normala perioden mellan 1991-2020. På nationell nivå måste vi gå tillbaka till vintern 2013 för att hitta en liknande kyla. Om vi tittar på referensnormalperioden mellan 1961-1990 var det dock en något mildare vinter för hela landet sett ur ett klimatologiskt perspektiv.

Under december och den första halvan av januari var det mycket kallt väder. Sedan blev det mildare och kylan återvände inte förrän den 6 februari, på samiska nationaldagen. Efter en kort period med kyla blev det återigen mildare och vintern slutade sedan på ett milt sätt.

Det har varit ovanligt kallt i Vittangi, där temperaturen sjönk till -44,6°. Detta är den lägsta temperaturen som någonsin uppmätts i Sverige under detta århundrade.

Kommande vinter ser ut att bjuda på betydande variationer i temperaturer runt om i Sverige. De senaste tre åren har vi upplevt en stadig närvaro av den kalla årstiden, vilket har resulterat i snö och is över hela landet.

I södra delen av landet var det vanligt att vinterns kallaste datum inträffade den 16:e eller den 19-20 januari. I Svealand uppmättes den lägsta temperaturen på -36,3° i Särna, norra Dalarna, den 5:e januari. Horn i Östergötland hade Götalands lägsta temperatur med -28,8° den 16:e januari.

Vid några tillfällen under vintern 2024 nådde temperaturen i södra Sverige upp till 10°. Den 17-18 december var det först Kalmar och sedan Oskarshamn som uppmätte en temperatur på 10,2°. Nästan lika mildt var det den 3 februari när Karlshamn i Blekinge hade en temperatur på 10,1°. Lund i Skåne kom också upp i samma temperatur, nämligen 10,2°, den 24 februari. Men den mildaste dagen under hela vintern var den 16 februari då Lund uppmätte hela11,0°.

I norra delen av Sverige uppmättes den högsta temperaturen för vintern och även januari månad till 9,1° vid Sylarnas högfjällsstation (1030 möh) i Jämtland den 29 januari. Detta inträffade när mild luft från högre höjder rörde sig norrut. I Storbritannien hade man dagen innan noterat ett nytt rekord för januaritemperaturer med 19,9°.

Illustration: Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för vintern 2024.

Det finns fler kartor som visar avvikelser baserat på normalperioden 1991-2020 och referensnormalperioden 1961-1990. Detta ger en tydligare bild av hur vintern kan förväntas bli år 2024.

Vinterprognos för 2024: En jämförelse med tidigare vintrar i Sverige och globalt

Grafen med den svarta kurvan visar en jämnad trend som motsvarar genomsnittet för de senaste tio åren.

Diagrammet visar den genomsnittliga globala vintertemperaturen över tid, enligt data från CRU. Du kan se hur temperaturen varierar genom att titta på linjen med prickade markeringar. För att få en tydligare bild, klicka på bilden för att förstora den.

You might be interested:  Rutavdrag 2024: När Ruta blir en personlig hjälpare

Vinterprognos 2024: När och hur kommer vintern att anlända?

Under vintern i år registrerades tre isdygn över hela landet. Dessa inträffade den 5, 6 och 16 januari. Med hänsyn till genomsnittet på 2,6 isdygn under normalperioden mellan 1991-2020 kan vi konstatera att årets antal isdygn är helt inom det förväntade intervallet.

Vintern 2024: Förväntas bli en rekordblöt säsong i Vomb, Trelleborg och Västerås

Vintern detta år var generellt sett mindre nederbördig än vad som är normalt (enligt perioden 1991-2020) i östra delen av mellersta och norra Norrland.

Vintern 2024: En rekordblöt period väntas i södra Sverige

I södra delen av landet var det generellt sett mer nederbörd än vanligt under vintern. Särskilt mycket regn föll i Skåne, området mellan Götaland och Svealand samt runt Västerås där det till och med blev en rekordblöt vinter på vissa platser. Hittills har tre väderstationer rapporterat om den blötaste vintern någonsin, och några stationer har haft en av de fem nederbördsrikaste vintrarna.

Vintern 2024: När och hur kommer den att bli?

Vintern i Västerås, Västmanland, har satt ett nytt rekord när det gäller nederbörd. Årets vinter överträffade officiellt den tidigare rekordvintern från 1899. Under året föll det totalt 192,9 mm nederbörd jämfört med de 192,1 mm som uppmättes under vintern 1899.

Vintern 2024: En av Norrköpings mest regniga säsonger sedan 1977

I Västergötland hade Djursätra, som började mätas år 1954, sin tredje mest nederbördsrika vinter sedan 1977 och 1966. Mariestad, som började mätas år 1958, upplevde också sin tredje blötaste vinter efter 1977 och 1998.

Vintern 2024: När och hur blir den?

I Karlstad i Värmland har man observerat den fjärde nederbördsrikaste vintern sedan 1858. Årets vinter var nästan lika regnig som rekordvintern från 1977, där det skiljde knappt 10 mm. Skillnaden till andraplatsen från 1936 var endast 1,1 mm.

Vintern 2024: När och hur kommer den?

Under vintern 2024 inträffade ett par perioder med kraftig nederbörd. Mellan den 7-11 januari drabbades nordligaste Lapplandsfjällen av täta snöbyar, vilket resulterade i den största dygnsnederbördsmängden för hela vintern. Den 8:e januari uppmättes det att Katterjåkk fick hela 35,0 mm nederbörd under ett dygn. Nästan lika mycket föll över Västsverige den 21:a januari då Fotskäl i Västergötland mätte upp en nederbördsmängd på 33,6 mm.

Den 16 februari noterades ovanligt höga dygnsnederbörder främst i östra Svealand. Söderby-Karlsäng nordost om Östhammar i Uppland registrerade som mest 31,0 mm nederbörd under ett dygn. Det var även nya rekord för februari när det gällde dygnsnederbörden vid sex stationer med långa eller medellånga mätserier.

Det är intressant att se hur dessa intensiva perioder av nederbörd kan påverka väderförhållandena och bidra till variationerna under vintermånaderna år efter år.

Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för vintern 2024. Förstora Bild

Vindrekord satt i Sverige den 1 februari 2024

Avvikelsen från den normala byvinden under vintern 2024 har analyserats. En bild som visar denna avvikelse kan ses nedan. Nedanstående text ger en sammanfattning av resultaten.

En undersökning genomfördes för att studera hur byvindarna skiljer sig från det normala under vintern 2024. Genom att jämföra data från perioden 1996-2015 kunde forskarna observera eventuella avvikelser i vindmönstret.

Resultaten visade på tydliga skillnader i byvindarnas intensitet och riktning jämfört med det genomsnittliga vädermönstret för denna tid på året. Vissa områden upplevde starkare och mer frekventa byvindar än vad som är vanligt, medan andra områden hade svagare eller färre förekomster av sådana vindar.

Det är viktigt att notera att dessa resultat endast gäller för vinterperioden år 2024 och inte kan generaliseras till andra år eller säsonger. Ytterligare forskning behövs för att bättre förstå orsakerna bakom dessa specifika variationer i byvindsaktiviteten under denna tidpunkt.

Sammanfattningsvis visar analysen av byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under vintern 2024 på signifikanta skillnader i intensitet och riktning över olika geografiska områden. Dessa resultat bidrar till vår kunskap om väderfenomenet och betonar behovet av fortsatta studier för att få en mer omfattande förståelse av dessa variationer.

Sommaren 2024 väder

Året 2024 började med ovanligt kalla temperaturer i Sverige, vilket resulterade i den lägsta uppmätta temperaturen sedan 1999 enligt SMHI. Dessutom ser det ut som att även sommaren kommer att bli kylig. Enligt Mika Rantanen från Meteorologiska institutet i Finland är snitttemperaturen över hela Östersjön ungefär en halv grad lägre än normalt.

Följande är en lista baserad på informationen ovan:

1. År 2024 inleddes med ovanligt kallt väder i Sverige.

2. Den lägsta uppmätta temperaturen sedan 1999 registrerades enligt SMHI.

3. Sommaren förväntas också vara kylig.

4. Snitttemperaturen över hela Östersjön är cirka en halv grad under det normala, enligt Mika Rantanen vid Meteorologiska institutet i Finland.

You might be interested:  När Alla Hjärtans Dag 2024 Present: En Kärleksfull Överraskning

Vinterprognos 2024: Snöfall även i södra delarna av Sverige

Den 18 januari 2024 ansågs vara den snörikaste dagen under vintern, enligt en subjektiv bedömning baserad på snödjupskartan. Detta framgår tydligt i illustrationen från SMHI.

Vad väntar kommande vinter?

Det innebär att det blir mindre chans för varm luft från Atlanten att nå Sverige, vilket gör vintern kallare än vanligt. Samtidigt hindrar dessa högtrycksblockeringar också fuktiga lågtryckssystem från att komma in över landet, vilket leder till mindre nederbörd och därmed en relativt torr vinter.

Detta väderläge med högtrycksblockeringar förväntas vara ganska stabilt under början av vintern, vilket ger oss en indikation om hur vädret kan bli framöver. Men det är alltid svårt att säga exakt hur vintern kommer bli eftersom väderförhållanden kan ändras snabbt.

Vinterprognos 2024: En solfattig period väntar i Östersund under december-januari

Förutom i Storlien-Visjövalen i Jämtland var december en solfattig månad över hela Sverige. Norrköping och Visby upplevde en av sina minst soliga decembermånader. Samma sak gäller för Östersund, trots dess närhet till Storlien-Visjövalen där det var ovanligt mycket sol under december.

Soluppgången symboliserar också starten på en ny dag och kan vara inspirerande för många människor att ta itu med nya utmaningar eller bara njuta av naturens underverk. Att vakna upp till ett sådant vackert panorama kan verkligen ge energi och positivitet inför dagen.

Misha Lundgren har verkligen lyckats fånga denna speciella stund i sin bild, där vi kan uppskatta naturens skönhet även om vi inte själva befinner oss vid Bråvikens strandlinje just då.

Hur vet man om det blir en kall vinter?

Sammanfattningsvis kan vi säga att storleken på snöflingorna avslöjar temperaturen, där stora flingor innebär måttlig kyla och fint fallande snö tyder på ihållande kyla. Placeringen av den första snön under buskarna indikerar hur länge den kommer ligga kvar. Vindriktningen tillsammans med dimma avgör om vi får tö eller köld – östlig vind ger töväder medan västlig vind ger mer köld.

Vintern 2024: När och hur kommer den att anlända?

Blixtar och åska är inte vanligt förekommande under vintern, och så var fallet även i år. Den mest intensiva åskaktiviteten noterades den 17-18 januari. Den 17:e var det främst västra Götaland, sydvästra Svealand samt området söder om Askersund i Närke som drabbades av åska. Totalt registrerades 29 blixturladdningar då. Den 18:e inträffade åskväder mellan Sundsvall och Härnösand med sammanlagt sju blixturladdningar..

Januari 2024s kyla

En kallfront svepte över hela landet och temperaturen sjönk markant. I södra Lapplandsfjällen i Gielas mättes det extremt låga -36,6°, medan Arvika i västra Värmland upplevde -24,2°.

– Gielas, södra Lapplandsfjällen: -36,6°

– Arvika, västra Värmland: -24,2°

Vintern 2024 – När och hur kommer den att bli?

För tredje året i rad upplevde landet en kall decembermånad, särskilt i västra Norrland. Senast vi hade en liknande kyla var 2012 och dessförinnan 2010. Den första veckan och den andra veckan i december var det riktigt kallt. Under den senare perioden nådde temperaturen sin lägsta punkt för månaden i Nikkaluokta med -36,9°. Det kalla vädret gjorde att nederbörden mestadels föll som snö, vilket ledde till att nästan hela Sverige var täckt av snö fram till Nobeldagen den 10:e december..

I norra Götaland fick vi en riktigt snöig jul i år. Misha Lundgren fångade det vackra vinterlandskapet på bild.

På julafton var det snöigt i stora delar av Sverige, men i sydöstra Götaland var marken fortfarande grön. Under juldagen smälte snön bort i södra och vissa delar av mellersta Götaland på grund av mildare luft. På Värnlösa barns dag den 28 december fick södra Norrlands kustområden mycket nederbörd. I Härnösand uppmättes 25,7 mm regn och snödjupet ökade från 43 cm till 77 cm i Nora-Östanö mellan den 28 och den 29 december.

Vad kan vi förvänta oss på nyårsafton 2024: Ostadiga väderförhållanden i södra Sverige och kyla i norra Norrland

En vecka senare återkom kylan, men denna gång var det inte lika kallt som tidigare i norra Norrland. Istället blev det riktigt kallt i norra Götaland, Svealand och södra Norrland. Vissa områden upplevde temperaturer som inte hade noterats sedan vintermånaderna mellan 2010 och 2013. Till exempel var den 16:e januari den kallaste dagen sedan februari 2012 i Edsbyn och Göteborg. I Värmland fick man gå tillbaka ett par decennier för att hitta lägre temperaturer. Gustavsfors hade inte haft så här låga temperaturer sedan februari 1985, medan Östmark hade inte upplevt en sådan köldknäpp sedan januari 1987. Karlstad och Arvika hade sin kallaste dag sedan år 2003.

Vintern 2024: När kommer den och hur blir den?

Den 1 december 2010 var det rekordkallt i Horn, Götaland med en temperatur på -28,8°. Detta var den lägsta temperaturen sedan den dagen.

You might be interested:  Prognos Hyreshöjning 2024: När jag, Prognosen för Hyreshöjningen 2024, kommer till er stad!

Vinter 2024: När och hur kommer den att anlända?

Det milda vädret som avslutade januari fortsatte även i början av februari. Dessutom var det mycket blåsigt väder i norra Norrland i början av månaden på grund av ett kraftigt lågtryck som kom från Norska havet och rörde sig upp över Nordnorge. Det lägsta uppmätta lufttrycket var 949,4 hPa i Ritsem i Lapplandsfjällen. Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen slog nytt svenskt rekord för högsta medelvind med en genomsnittlig vindhastighet på 51,8 m/s. Vid fem stationer i norra Norrlands inland slogs nya rekord för byvindar, där Petisträsk i Västerbotten och Latnivaara i Lappland stack ut med återkomsttider på 119 respektive 80 år för lika höga byvindar. Det lågtrycksbetonade vädret under inledningen av månaden ledde till mycket nederbörd i fjällområdena vilket gjorde att snödjupet ökade betydligt. På kvällen den 4 februari hade Katterjåkk vid Riksgränsfjällen en snödjup på imponerande 174 cm.

Februari var en mycket regnig månad i Götaland och södra Svealand. Det föll ovanligt mycket nederbörd, och både Karlstad i Värmland (som har registrerat väderdata sedan 1858) och Vallentuna norr om Stockholm (som har registrerat väderdata sedan 1953) upplevde sin mest nederbördsrika februarimånad någonsin.

Det är möjligt att det kan snöa vid en temperatur av 20 minus

När det kommer till kraftigt snöfall i Sverige är det vanligt att temperaturen ligger mellan 0 och -5 grader Celsius. Vid dessa temperaturer motsvarar 1 millimeter nederbörd i smält form ungefär 1 eller 2 centimeter nyfallen snö. Det är ovanligt att vi upplever både intensivt snöfall och temperaturer så låga som -15 till -20 grader Celsius här i Sverige, men på andra platser runt om i världen är detta desto mer förekommande.

Våren 2024 är en tid då naturen vaknar till liv efter vintern

Idag är det vårdagjämning, vilket innebär att dag och natt är ungefär lika långa. Detta markerar övergången från vinter till vår. Precis som tidigare år öppnar vi nu upp för diskussioner om våren i vårtråden, samtidigt som vintertråden fortsätter vara aktiv. Vi ser fram emot att dela erfarenheter och tips inför den kommande säsongen av både vinter- och våraktiviteter. Välkomna till trådarna!

2024 kommer det att bli varmt

Januari 2024 har blivit den varmaste januarimånaden som någonsin uppmätts. Med en temperatur på 1,66 grader över förindustriella nivåer visar detta tydligt på de ökande klimatförändringarna. Denna extrema värme är ett oroande tecken på att vår planet blir alltmer obehaglig att leva på.

P.S. Det är viktigt att vi alla tar ansvar och agerar nu för att minska vårt koldioxidavtryck och skydda vår miljö för framtida generationer.

Det bästa vädret i Sverige är när?

De varmaste månaderna i Sverige är juli och augusti. Under en typisk svensk sommar når temperaturen vanligtvis minst 25°, med variationer beroende på geografiskt läge. I norra delen av landet kan det hända mellan 3-10 gånger under sommaren, medan södra delen kan uppleva detta 15-20 gånger.

Ämnets förklaring:

1. Varmaste månaderna: Juli och augusti är de två mest varma månaderna i Sverige.

2. Minsta temperatur: Temperaturen stiger till minst 25° under dessa månader.

3. Geografiska skillnader: Beroende på området i Sverige varierar antalet dagar då temperaturen når denna nivå, från 3-10 gånger i norr till 15-20 gånger i söder under sommaren.

Vintern 2024 i Skåne blir kall och snöig

Den senaste vintern har varit ovanligt kall i Skåne, vilket har resulterat i allvarliga översvämningsproblem. Både Kävlingeån och Hörby har svämmat över sina bräddar och orsakat skador för husägare i området.

De låga temperaturerna under vintern ledde till att is bildades på flera av regionens vattendrag. När sedan snön smälte och regnet kom, blev det en stor mängd vatten som inte kunde rinna undan ordentligt. Detta resulterade i att både Kävlingeån och Hörby översvämmades, vilket drabbade många boende längs med dessa åar.

Följderna av de omfattande översvämningarna är fortfarande synliga runt omkring Skåne. Många invånare behöver nu reparera sina hem och ersätta förlorad egendom efter denna exceptionellt kalla vinter som orsakade sådana extrema väderförhållanden.

När börjar det bli vinter?

Vintern i Sverige sträcker sig vanligtvis från november till mars. Enligt SMHI:s meteorologiska definition anses det vara vinter när dygnsmedeltemperaturen är högst 0 grader Celsius under minst fem dagar i rad. Under denna tid går många djur in i ide och övervintrar, medan flyttfåglarna befinner sig på varmare breddgrader för att undvika den kalla årstiden. Vintern präglas av snöfall, isiga vägar och en generell kyla som påverkar både naturen och människorna runt omkring oss.