När Portohöjning 2024

Nästa portohöjning förväntas inträffa år 2024. Detta innebär att priset för att skicka brev och paket kommer att öka, vilket kan påverka både privatpersoner och företag. I denna artikel kommer vi att undersöka de möjliga orsakerna till denna höjning samt hur det kan påverka oss i vardagen.

Förändringar för 1:a-klassbrev i Sverige 2024

Nedan hittar du aktuella priser och brevporto för brev och vykort inom Sverige som delas ut nästkommande vardag.

Från och med den första januari 2024 till och med sista december 2024 kommer följande portotabell att gälla för brev i Sverige.

Tabellen nedan visar den maximala vikten för brev och det aktuella portot för varje viktintervall:

– Brev som väger upp till 50 gram kostar 18 kr i porto.

– För brev som väger upp till 100 gram är portokostnaden 36 kr.

– Om brevet väger mellan 101 och 250 gram blir portototalen 54 kr.

– För ett brev på upp till 500 gram måste man betala ett porto på totalt 72 kr.

– Vid en vikt på upp till 1000 gram kommer portokostnaden att vara totalt 108 kr.

– Slutligen, för de tyngsta breven som väger mellan 1001 och

2000 gram, blir det totala portot beloppet avsevärt högre med sammanlagda kostnader på hela126kr.

Planerad tidpunkt för portohöjning år 2024 inom Sverige

För närvarande gäller ett specifikt porto för att skicka rekommenderade brev och mindre paket till mottagare i Sverige.

Dessa rekommenderade brev levereras vanligtvis inom 1-2 vardagar efter att de har skickats.

Från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2024 kommer nya portot för brev att gälla.

Tabellen visar brevportot för olika viktklasser. För brev som väger upp till 50 gram kostar portot 123 kr. För brev som väger upp till 100 gram är portot 141 kr och för brev på upp till 250 gram är portot 159 kr. Vidare, för brev på upp till 500 gram gäller ett porto på 177 kr, medan det för brev på upp till 1000 gram är 213 kr. Slutligen, för de tyngsta breven som väger upp till 2000 gram blir portokostnaden totalt sett högst med ett pris på hela 231 kr.

När kommer brevporto att höjas i Sverige 2023?

Här nedan finns en tabell som visar portokostnaderna för brev under 2023. Nedanstående information gäller endast detta år och är specifik för Sverige.

You might be interested:  När Europamästerskapet i fotboll 2024

Förändringar för 1:a-klassbrev inom Sverige planeras inför 2023

Nedan hittar du aktuella priser och brevporto för brev och vykort inom Sverige som delas ut nästkommande vardag.

Från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023 gäller följande portotabell för brev i Sverige.

Tabellen nedan visar den maximala vikten för brev och portokostnaden för varje viktintervall:

– Brev som väger upp till 50 gram kostar 15 kr att skicka.

– Brev som väger upp till 100 gram kostar 30 kr att skicka.

– Brev som väger upp till 250 gram kostar 45 kr att skicka.

– Brev som väger upp till 500 gram kostar 60 kr att skicka.

– Brev som väger upp till 1000 gram kostar 90 kr att skicka.

– Brev som väger upp till 2000 gram kostar120 kr att skicka.

Förutspådd höjning av portot i Sverige 2023

För närvarande gäller ett specifikt porto för rekommenderade brev och mindre paket som ska levereras till en mottagare i Sverige.

Dessa rekommenderade brev levereras vanligtvis inom 1-2 arbetsdagar efter att de har skickats.

Från och med den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2023 gäller det nya portot för brev.

Tabellen nedan visar det nya portot för brev baserat på vikten:

– Brev som väger upp till 50 gram kommer att kosta 108 kr.

– För brev som väger upp till 100 gram blir portot 123 kr.

– Om brevet väger upp till 250 gram kommer portokostnaden att vara 138 kr.

– För brev med en vikt på upp till 500 gram kommer priset att vara 153 kr.

– Vid en vikt på högst 1000 gram kostar det nuvarande portot för ett brev är183 kr.

– Slutligen, om du skickar ett brev som väger upp till2000 gram, så blir den nya kostnaden213kr.

Observera att dessa prisändringar gäller endast frakt inom Sverige och träder i kraft vid nästa planerade portohöjning år2024.

Portot 2024 – vad blir priset?

Från och med den första januari 2024 kommer portot för ett brev upp till 50 gram att öka med tre kronor, vilket innebär att priset går från 15 till 18 kronor.

Förändringar i portot från och med den första januari 2024:

– Portokostnaden för ett brev upp till 50 gram höjs med tre kronor.

– Det nya priset blir då 18 kronor istället för tidigare pris på 15 kronor.

Nya regler för brevportot i Sverige från 2025

Det finns planer på att justera portot för 1:a klassbrev och ekonomibrev från den 1:a januari 2025.

Vi kommer att hålla denna sida uppdaterad med de senaste portoavgifterna, så se till att alltid dubbelkolla aktuell portokostnad innan du skickar iväg ditt paket.

Normalt sett justeras brevportot vid årsskiftet, men det har också hänt att portot ändrats vid halvårsskiftet.

You might be interested:  Skattesänkning 2024 Tabell blir till Skatte-Sara 2024 – Den Personifierade Tabellen!

PostNord Brevporto i Sverige via Postnord

Priserna för att skicka brev med PostNord inom Sverige kan variera beroende på vikt och storlek. Det är viktigt att känna till de aktuella portopriserna för att undvika överraskningar när man ska skicka ett brev. PostNords webbplats erbjuder en detaljerad tabell där man kan hitta rätt pris baserat på brevets specifikationer.

Schenker Portotabell hos Schenker

Om du behöver skicka paket med Schenker, är det också viktigt att vara medveten om deras portopriser. För att underlätta detta har Schenker en tydlig portotabell som visar kostnaderna baserat på paketets storlek och destination.

DHL Brevporto med DHL

För dem som föredrar att använda DHL för sina brevförsändelser finns det även här olika priser beroende på vikten av brevet. Deras webbplats ger dig möjlighet att beräkna den exakta kostnaden innan du genomför ditt köp.

PostNord Paket inrikes

Förutom vanliga brevförsändelser erbjuder också PostNord tjänster för paketleverans inom Sverige. Priserna varierar beroende på storlek och vikt, så det är bra att kontrollera de aktuella prisuppgifterna innan du skickar iväg ditt paket.

PostNord Brev utrikes utanför Europa

Om du behöver skicka brev utanför Europa med PostNord, är det viktigt att vara medveten om de internationella portopriserna. Dessa kan variera beroende på destination och vikt, så se till att kontrollera den senaste informationen innan du skickar ditt brev.

PostNord Paket utrikes Europa

För paketleveranser utanför Sverige men inom Europa erbjuder också PostNord olika priser baserat på storlek och vikt. För att undvika överraskningar rekommenderas det att kolla upp de aktuella portokostnaderna innan du skickar iväg ditt paket.

Observera: Texten ovan är en del av en större artikel om portohöjning 2024.

Vilka frimärken gäller 2024?

Drottning Silvias frimärke 2024 har fått en ny färg och passar nu för att skicka utrikes brev upp till 50 g. Detta betyder att portot för dessa brev kommer att höjas. Det är viktigt att vara medveten om denna ändring när man ska skicka post utomlands.

1. Drottning Silvia får ett nytt frimärke år 2024.

2. Frimärket används för utrikes brev upp till 50 g.

3. Portohöjningen innebär ökade kostnader vid sändningar utanför Sverige från och med detta år.

När höjs portot?

Portohöjningar sedan 2017:

1. År 2017: Höjning till 7 kronor.

2. Nio månader senare: Höjning till 9 kronor.

3. Fyra år sedan: Ytterligare höjning till 11 kronor.

4. Tre år sedan: Portot blev hela 12 kronor.

5. Ett år senare: Höjning till 13 kronor.

6. Den första januari, 2023: Hela portot höjs till 15 kronor.

Observera att listan innehåller sex punkter istället för tio, eftersom det inte finns fler portohöjningar som nämns i den givna informationen.

Det är olagligt att återanvända frimärken

Ja, du kan använda dina gamla frimärken och julfrimärken för att frankera brev. Det enda kravet är att de måste vara i gott skick och oanvända. Så länge frimärkena uppfyller dessa kriterier kan du tryggt använda dem för att skicka brev utan problem.

You might be interested:  När 2024 Aluminum Thermal Conductivity blir levande

Det är viktigt att komma ihåg att priset på porto kan ändras över tiden. Om det blir en portohöjning 2024 kommer det sannolikt innebära högre kostnader för att skicka brev med posten. Därför bör du hålla dig informerad om eventuella ändringar i portotakten och se till att ha tillräckligt med rätt valör av frimärken för att täcka den aktuella avgiften.

Att använda gamla frimärken är ett bra sätt att utnyttja tidigare köp och undvika slöseri. Se bara till att kontrollera deras giltighet innan du använder dem, så slipper du oväntade problem vid leveransen av ditt brev eller paket.

Världens dyraste frimärke kostar mycket pengar

Trots det billiga blå pappret som Hawaiian Missionaries-frimärket trycktes på, är dessa bland de mest sällsynta och värdefulla frimärkena genom tiderna. Numera är de värda cirka 39 000 €. Hawaiian Missionaries var det första frimärket som tillverkades på Hawaii och användes huvudsakligen för korrespondens mellan missionärer.

Här följer en lista över några av de mest sällsynta och värdefulla frimärkena genom tiderna:

2. British Guiana 1c Magenta – Ett ensamt exemplar av detta brittiska Guiana-frimärke anses vara det mest eftertraktade i filatelistvärlden.

3. Inverted Jenny – Detta amerikanska flygplansfrimäre med upp-och-ned-vänd bild har blivit känt för sin ovanliga tryckfel.

4. Penny Black – Värt att nämna är även Penny Black, Storbritanniens första postfrånke från år 1840.

5. Basel Dove – Detta schweiziska frimäre från 1845 anses vara ett av de äldsta bevarade europeiska frimarke

8. Red Revenue Small One Dollar Surcharge – Ett kinesiskt frimäre från 1897 som är känt för sin sällsynthet och höga värde.

9. Baden 9 Kreuzer Error of Color – Detta tyska frimarke trycktes med felaktig färg år 1851, vilket gör det mycket eftertraktat bland samlare.

10. Hawaiian Missionaries – Som nämnts tidigare är dessa blåa pappersfrimärken från Hawaii ovanligt sällsynta och värdefulla.

Observera att detta bara är ett urval av några av de mest eftertraktade frimärkena genom tiderna. Det finns många fler exempel på dyra och unika frimärken runt om i världen.

Man kan använda julfrimärken till utlandet

P.S. Glöm inte att det fortfarande går att använda vanliga frimärken för inrikes brevförsändelser under julperioden!

När kostade ett frimärke 5 kr?

Senast priset på ett frimärke ändrades var 2009, då det höjdes från 5,50 till 6 kronor. Innan dess gjordes en ändring år 2003, då priset ökade från 5 till 5,50 kronor. Det är dock värt att notera att viktintervallen för porto inte har ändrats på flera decennier.

P.S. Det är intressant att se hur priserna och vikttoleranserna för porto har förändrats över tid och hur det kan komma att påverka oss i framtiden när nästa portohöjning inträffar år 2024.