När Next Uk Election 2024

Storbritannien förbereder sig för sitt första val på fem år i ett land som har drabbats av en kostnadskris, konsekvenserna av konflikten mellan Israel och Hamas samt djupa splittringar kring hur man ska hantera migranter och asylsökande som korsar Engelska kanalen från Europa i små uppblåsbara båtar.

Här får du en överblick över den kommande valet och de största frågorna som står på spel.

När äger nästa val i Storbritannien rum?

Premiärminister Rishi Sunak kan utlysa ett val när som helst fram till den 17 december, och valet kommer att äga rum 25 arbetsdagar senare. Det betyder att den sista möjliga datumen för valet är den 28 januari 2025.

Det är Rishi Sunak som kommer att bestämma när nästa brittiska val ska äga rum, baserat på vad som kan vara mest fördelaktigt för Konservativa partiet. Enligt Institute for Government, en tankesmedja i London, är hösten den mest troliga tiden för valet. Men man kan inte vara helt säker..

Hur fungerar röstningen i Storbritannien?

Vid nästa brittiska parlamentsval 2024 kommer medborgarna i hela Storbritannien att välja alla 650 ledamöter till underhuset för en mandatperiod på upp till fem år. Det parti som får majoritet i underhuset, antingen ensamt eller genom koalition, kommer att bilda den kommande regeringen och dess ledare blir premiärminister.

Det innebär att valresultatet kommer att avgöra den politiska riktningen för regeringen, som har ledd av det center-högerpartiet Konservativa i de senaste 14 åren. Enligt opinionsundersökningar är Labour för närvarande i en stark position.

Rishi Sunak, Storbritanniens premiärminister, och hans fru Akshata Murty vinkar efter hans tal på det konservativa partiets årliga konferens i Manchester Central Convention Complex i Manchester, England. (AP Photo/Jon Super, Fil).

Keir Starmer, ledaren för Storbritanniens oppositionsparti Labour, håller sitt huvudtal på Labourpartiets konferens i Liverpool, England den 10 oktober 2023. (AP Photo/Jon Super, Fil).

Purdah är en traditionell praxis som används i vissa kulturer för att separera kvinnor från män

Purdah-perioden är en period före val då vissa begränsningar och restriktioner gäller för myndigheter. I Sverige börjar purdah-perioden vanligtvis sex veckor innan det planerade valet, samma dag som valkungörelsen publiceras. Exempelvis, inför 2017 års val till kommunfullmäktige i Stockholm inleddes purdah den 23 mars.

Under purdah-perioden finns det vissa praktiska tips och exempel att tänka på:

1. Kommunikation: Det kan vara klokt att vara försiktig med offentliga uttalanden eller marknadsföring som kan uppfattas som partisk under denna tid. Till exempel kan man undvika att göra politiska utspel eller publicera kampanjmaterial.

2. Annonsering: Om du har planerat annonser eller reklamkampanjer inför valet, se till att de inte bryter mot reglerna för purdah-perioden genom att vara partiska eller favorisera ett visst parti.

3. Sociala medier: Var extra noggrann med vad du delar på sociala medieplattformar under denna period, eftersom enskilda inlägg kan tolkas som stöd för en specifik kandidat eller parti.

4. Offentliga evenemang: Om du arrangerar offentliga evenemang under purdah-perioden bör du se till att de är opartiska och inkluderande för alla politiska parter samt undvika kontroversiella ämnen som kan kopplas till valet.

You might be interested:  När Ps Plus February 2024 blir en spelälskande virtuell varelse som sprider glädje och spännande äventyr till alla gamers

Kom ihåg att dessa tips och exempel är generella riktlinjer, och det kan vara bra att konsultera lokala regler eller rekommendationer för att följa purdah-perioden på bästa sätt.

Vem kommer att kandidera i Storbritanniens nästa val?

Rishi Sunak, som tidigare var finansminister och har varit premiärminister sedan oktober 2022, förväntas leda sitt parti in i valet. Hans främsta motståndare kommer att vara Keir Starmer, tidigare chefåklagare i England och ledare för Labourpartiet sedan april 2020.

Det finns dock andra partier, några av dem har starkt regionalt stöd och kan vara avgörande för att bilda en koalitionsregering om ingen vinner en övergripande majoritet.

De tre största partierna i parlamentet för närvarande är Scottish National Party, som kämpar för skotsk självständighet; Liberal Democrats och Democratic Unionist Party, som strävar efter att behålla banden mellan Storbritannien och Nordirland. Vissa observatörer föreslår att det nya Reformpartiet, bildat av Tory-rebellerna, kan dra till sig röster från Konservativa partiet.

Demonstranter håller upp banderoller under en protest för läkarstudenter utanför Downing Street i London, fredagen den 11 augusti 2023. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Fil).

En demonstrant håller upp ett plakat som kräver en allmän val i Westminster i London, onsdagen den 24 januari 2024. Storbritannien står inför att hålla sitt första val på fem år i ett land som har drabbats av en kostnadskris, konsekvenserna av Israel-Hamas-konflikten och djupa splittringar över hur man ska hantera migranter och asylsökande som korsar Engelska kanalen från Europa med små uppblåsbara båtar. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Fil).

Aktivister från organisationen Stand Up To Racism håller upp banderoller utanför Högsta domstolen i London, måndagen den 19 december 2022. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Fil).

Demonstranter håller upp banderoller under en protest av juniorläkare utanför Downing Street i London, fredagen den 11 augusti 2023. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Fil).

Demonstranter håller upp banderoller under en rally för läkare i utbildning utanför Downing Street i London, fredagen den 11 augusti 2023. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Fil).

 • Kopiera
 • E-posta
 • Dela på Facebook
 • X
 • Dela på Reddit
 • Dela på LinkedIn
 • Spara på Pinterest
 • Läs senare (Flipboard)
 • Skriv ut

En demonstrant håller en banderoll som kräver ett allmänt val i Westminster i London, onsdagen den 24 januari 2024. Storbritannien står inför att hålla sitt första val på fem år i ett land som har drabbats av en kostnadskris, konsekvenserna av Israel-Hamas-konflikten och djupa splittringar kring hur man ska hantera migranter och asylsökande som korsar Engelska kanalen från Europa med små uppblåsbara båtar. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, File).

En demonstrant håller upp en banderoll som kräver ett allmänt val i Westminster i London, onsdagen den 24 januari 2024. Storbritannien är redo att hålla sitt första val på fem år i ett land som har drabbats av en kostnadskris, följderna av konflikten mellan Israel och Hamas samt djupa splittringar kring hur man ska hantera migranter och asylsökande som korsar Engelska kanalen från Europa med små uppblåsbara båtar. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Fil).

 • Kopiera
 • E-posta
 • Dela på Facebook
 • X
 • Dela på Reddit
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Pinterest
 • Lägg till i Flipboard
 • Skriv ut

Aktivister från organisationen Stand Up To Racism håller upp banderoller utanför Högsta domstolen i London, måndagen den 19 december 2022. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Fil).

Aktivister från Stand Up To Racism håller upp banderoller utanför High Court i London, måndagen den 19 december 2022. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Fil).

 • Kopiera
 • E-posta
 • Dela på Facebook
 • X
 • Dela på Reddit
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Pinterest
 • Vänd blad (Flipboard)
 • Skriv ut

Är det brittiska parlamentets allmänna val hålls varje år?

Efter det allmänna valet 2010 införde koalitionsregeringen lagen om fasta mandatperioder 2011, vilket innebar att parlamentens mandatperioder fastställdes till fem år. Därför hölls nästa allmänna val den 7 maj 2015 och efterföljande val var planerade att hållas vart femte år därefter på första torsdagen i maj.

Det betyder att det brittiska parlamentsvalet kommer att äga rum vart femte år från och med 2015, enligt lagen som antogs efter valet 2010. Detta innebär också att nästa val är schemalagt till den första torsdagen i maj år 2024.

Denna lagändring gjordes för att ge mer stabilitet åt regeringen och undvika plötsliga eller opportunistiska utlysningar av nyval. Genom att ha fasta mandatperioder kan väljarna också bättre planera sin deltagande i demokratiska processen genom att känna till när de kan förvänta sig nästa val.

Vilka är de stora frågorna som står på spel i Storbritannien?

Ekonomin: Storbritannien har kämpat med hög inflation och låg ekonomisk tillväxt, vilket har fått de flesta människor att känna sig fattigare. Konservativa lyckades uppnå sitt mål att halvera inflationen, som nådde sin topp på 11,1% i oktober 2022, men ekonomin hamnade i en teknisk recession under de sista sex månaderna av 2023. Detta har väckt frågor om regeringens ekonomiska politik.

Migration: Ett stort antal asylsökande och ekonomiska migranter har korsat Engelska kanalen i sköra uppblåsbara båtar under de senaste åren, vilket har väckt oro för att regeringen har tappat kontrollen över Storbritanniens gränser. Konservativa partiets signaturpolitik för att stoppa båtarna är en plan att utvisa vissa av dessa migranter till Rwanda. Kritiker hävdar att planen strider mot internationell lag, är omänsklig och inte kommer att göra något för att stoppa människor som flyr krig, oroligheter och svält.

Hälso- och sjukvård: Storbritanniens National Health Service (NHS), som erbjuder gratis hälso- och sjukvård till alla, lider av långa väntelistor för allt från tandvård till cancerbehandling. Tidningarna är fyllda med berättelser om svårt sjuka patienter som tvingas vänta timmar på en ambulans, för att sedan behöva vänta ännu längre på en sängplats på sjukhuset.

Miljön: Sunak har ändrat sig när det gäller flera miljöåtaganden, vilket innebär att han skjuter upp tidsfristen för att avsluta försäljningen av bensin- och dieselbilar samt godkänner ny oljeutvinning i Nordsjön. Kritiker menar att detta är felaktiga politiska beslut i en tid då världen kämpar mot klimatförändringarna.

Who won the last general election?

1. Konservativa partiet vann en överväldigande seger med en majoritet på 80 platser, vilket är en ökning med 48 platser, och fick 43,6% av de populära rösterna. Detta var det högsta procenttalet för något parti sedan valet 1979.

2. Den konservativa segern innebär att partiet kommer att ha större makt och inflytande i parlamentet än tidigare.

3. Valets resultat visar på ett starkt stöd för den konservativa politiken bland väljarna och kan påverka hur politiska beslut fattas under kommande mandatperioder.

Who is in power in UK?

I Storbritannien leds regeringen av premiärministern (för närvarande Rishi Sunak, sedan den 25 oktober 2022) som väljer alla andra ministrar. Premiärministern är den högsta politiska ledaren i landet och ansvarar för att fatta beslut och styra landet tillsammans med sitt kabinett.

The new name for purdah is..

Vad är valperioden? Valperioden, tidigare känd som ‘purdah’, beskriver den tidsperiod som omedelbart föregår val eller folkomröstningar när specifika restriktioner för kommunikationsaktiviteter gäller. Under denna period finns det begränsningar för hur myndigheter och offentliga institutioner kan kommunicera med allmänheten. Syftet med dessa restriktioner är att säkerställa en rättvis och opartisk process genom att undvika påverkan från politiska intressen.

Under valperioden får inte myndigheterna använda sina resurser för att främja något politiskt parti eller kandidat. Detta innebär att de måste vara försiktiga med sin kommunikation och undvika partiskhet i sitt språkbruk och innehåll. Restriktionerna gäller vanligtvis även sociala medier, där myndigheter bör avstå från att publicera politiska budskap eller delta i diskussioner om aktuella ämnen.

P.S.: Det är viktigt att notera att dessa restriktioner endast gäller offentliga institutioners kommunikation under valperioden. Individuella personers yttrandefrihet påverkas inte av detta och alla har fortfarande rätt till sin åsikt och möjlighet att uttrycka den fritt utanför ramarna för statlig verksamhet.

Purdah is a cultural practice

En del forskare hävdar att purdah från början var utformad för att skydda kvinnor från trakasserier och objektifiering. I dagens samhälle tolkar vissa män och kvinnor fortfarande purdah som ett sätt att skydda kvinnors säkerhet när de rör sig i det offentliga rummet. Purdah innebär att kvinnor täcker sig eller begränsar sin synlighet för andra människor, oftast genom klädsel eller sociala regler.

Fördelarna med purdah kan vara:

1. Skydd mot sexuella trakasserier: Genom att begränsa sin synlighet kan kvinnor undvika oönskade kommentarer, blickar eller beröringar som kan uppstå i offentliga miljöer.

2. Bevarande av integritet: Purdah ger möjlighet till privatliv och respekt för individens val om hur mycket man vill visa upp sig för andra.

3. Kulturell identitet: För vissa personer är purdah en del av deras kulturella traditioner och symboliserar respekt för familjen samt upprätthåller moraliska normer inom samhället.

Det är dock också viktigt att notera att det finns debatter kring frivilligheten bakom användningen av purdah samt eventuell påverkan på jämställdhet mellan könen. Det är nödvändigt med en balans där individers frihet och autonomi inte inskränks på grund av sociala normer eller patriarkala strukturer.

What does keep purdah mean?

Purdah är en sedvänja som praktiseras i vissa muslimska och hinduiska samhällen, där kvinnor antingen stannar i en särskild del av huset eller täcker sina ansikten och kroppar för att undvika att bli sedda av män som inte är släkt med dem. Om en kvinna lever efter purdah-leven så följer hon denna sedvana.

Här är några exempel på vad listan kan innehålla:

1. Kvinnor håller sig borta från offentliga platser.

2. Kvinnor använder burka eller niqab för att täcka sina ansikten.

3. Män och kvinnor separeras vid sociala tillställningar.

4. Kvinnor kommunicerar oftast endast med manliga familjemedlemmar.

5. Kvinnor har begränsad rörelsefrihet utanför hemmet.

6. Det förväntas att kvinnorna ska vara underordnade männen i hushållet.

7. Purdah kan vara frivilligt eller påtvingat beroende på kulturella normer och individuella val.

8. Syftet med purdah kan variera mellan olika samhällen, men det handlar ofta om att skydda kvinnors ära och moraliska integritet.

9. Vissa människor ser purdah som ett uttryck för religiös tro, medan andra betraktar det som ett patriarkalt system som begränsar kvinnors frihet och jämlikhet.

10.Purdah-praxisen har också blivit föremål för debatt både inom de berörda samhällena och internationellt, med vissa som förespråkar dess bevarande och andra som motsätter sig det.