När Nya Taxeringsvärden 2024

Inför år 2024 uppdateras taxeringsvärdena för småhus i Sverige vilket medför en rejäl höjning av fastighetsavgiften för många småhusägare. Taxeringsvärdena är tänkta att spegla 75 procent av marknadsvärdet.

Vad innebär begreppet taxeringsvärde?

Enligt information från Skatteverket är taxeringsvärdet en sammanställning av värdet på en fastighet. Detta värde ska utgöra 75 procent av det uppskattade marknadsvärdet för liknande fastigheter i området, två år innan taxeringsåret, vilket kallas nivååret.

Ny Maxgräns för i år

Tabellen nedan visar hur mycket taxeringsvärdet har ökat i respektive län sedan 2021.

Jämtlands län förväntas ha den största ökningen i taxeringsvärdet med 43 procent, medan Gotlands län och Västerbottens län också har betydande höjningar på 38 procent respektive 37 procent. Dalarnas län och Skåne län kommer också att se en betydande ökning på cirka 35-34 procent.

När det gäller prisnedgången under perioden mellan juli 2022 och juli 2023 ser vi att Jämtlands län har den största minskningen med -19 procent. Andra regioner som upplever nedgångar inkluderar Gotlands län (-10%), Västerbottens län (-15%) och Skåne län (-10%).

Allmän information

I Sverige finns det över 2,4 miljoner småhusfastigheter, och av dessa måste cirka 36 000 deklareras. Normalt sett görs en taxering av småhusen vart tredje år, men det kan finnas undantag från denna regel i vissa fall.

82 281 och

49 493.

Kalmar och Gotland följer efter med antal småhus på

You might be interested:  Hyundai I40 kommer att släppas år 2024

81 739 och

20 996,

medan Blekinge kommer strax därefter med sina

47 743 hus.

Skåne toppar listan över antalet småhus i södra Sverige, där de når upp till hela

Halland hamnar precis under Skåne med sina

91 064 hus,

och Västra Götaland tar ledningen i västra delen av landet genom att ha hela

355 927 småhus.

Värmland har ett betydande antal hus också – närmare bestämt

liksom Örebro som når upp till

66 096 hus.

Västmanland följer snabbt efter dem båda genom att ha totalt sett

55 

613 hem,

medan Dalarna stoltserar med imponerande siffror –

100 

830 hus –

vilket gör dem till ett av de mest tätbefolkade länen när det gäller småhus.

Gävleborg, Västernorrland och Jämtland har också en betydande mängd hus,

med antal på

76 062,

67 226 respektive

51 

554.

Västerbotten och Norrbotten avslutar listan med sina

74 606 respektive 76 587 småhus. Totalt sett finns det hela

2 192 396 småhus i Sverige, vilket motsvarar en ökning på 31 procent.

: 2,4 miljoner småhus får nytt taxeringsvärde – Se hela listan här

När kommer taxeringsvärde 2024?

Redan den 11 september öppnar dock Skatteverkets e-tjänst där man kan se sitt föreslagna taxeringsvärde eller sin fastighetsdeklaration. Besluten om de nya taxeringsvärdena kommer i början av juli 2024.

Fastighetsskatten höjs 2024

Det är viktigt att notera att takbeloppet också spelar in i beräkningen av fastighetsavgiften. Om takbeloppet överstiger den procentsats som används för beräkningen (i detta fall deklarerade vi ett högre belopp än vad som krävs), så blir avgiftens slutliga summa baserad på takbeloppet istället.

När börjar nya taxeringsvärden gälla?

1. Det nya taxeringsvärdet börjar gälla från den 1 januari för aktuellt taxeringsår.

You might be interested:  Darts World Championship kommer att äga rum 2024

2. Det nya värdet kommer att vara giltigt i tre år framåt, om ingen ny fastighetstaxering görs under den perioden.

3. Om det genomförs en särskild fastighetstaxering under de tre åren kan ett nytt värde komma att tillämpas innan tiden för det tidigare värdet har gått ut.

6. Fastighetsägare kan kontakta sin kommun eller Skatteverket för mer specifik information och rådgivning angående sina egna fastighetstaxeringar och skatterelaterade frågor.

10. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i fastighetsskatten och fastighetstaxeringen genom att följa nyheter och information från relevanta myndigheter.

Taxeringsvärdet ändras regelbundet

– Det är viktigt att vara medveten om detta när man bedömer värdet på sådana fastigheter eller verksamhetsområden.

Fastställs taxeringsvärdet genom vilka kriterier som används?

Vad är ett taxeringsvärde? Ett taxeringsvärde är det värde som fastställs för en fastighet av Skatteverket. Det representerar 75 procent av det uppskattade marknadsvärdet för fastigheten, baserat på värdet två år innan taxeringen genomförs.

1. Taxeringsvärdet är ett värde som används för att beräkna skatten på en fastighet.

2. Det motsvarar 75 procent av vad man tror att fastigheten skulle kunna säljas för.

3. Värdet bestäms utifrån marknadspriserna två år tidigare än när taxeringen utförs.