När Ortodox Påsk 2024

När Ortodox Påsk 2024 närmar sig, är det viktigt att ha koll på datumet för denna betydelsefulla helg inom den ortodoxa kristendomen. I denna artikel kommer vi att utforska och informera om när Ortodox Påsk kommer att firas år 2024.

Vad är Ortodox påsk?

Ortodox påsk, även kallad Pascha och Uppståndelsesöndagen, är den äldsta och viktigaste festivalen inom den östliga kristna traditionen. Den firar Jesus Kristus uppståndelse (hans återuppståndelse från graven) efter hans korsfästelse och död. Hans uppståndelse utgör grunden för den kristna tron då det visar att Jesus är Guds son och symboliserar hans seger över döden.

Vanligtvis skiljer sig datumet för Ortodox påsk från datumet för påsken inom Västerländsk kristendom (katolska och protestantiska påsken), och är vanligtvis en vecka senare, men ibland kan det vara fyra eller fem veckor senare. Men i vissa år sammanfaller Ortodox påsk med Västerländsk påsk och båda firandena äger rum samma dag.

Inom den västerländska kristendomen baseras påskens datum på den gregorianska kalendern och kan infalla mellan den 22 mars och 25 april. Den östliga kristna traditionen baserar sina beräkningar av ortodoxa påsk på den julianska kalendern, som skiljer sig från den gregorianska kalendern med 13 dagar. Detta resulterar i ett möjligt datumsintervall från den 4 april till den 8 maj. Både västra och östra kyrkor är dock överens om att påsken bör firas första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen, men alltid efter pesach..

I nedanstående tabell kan du jämföra datumen för Västerländsk och Ortodox Påsk mellan åren 2010 och 2030:

You might be interested:  I denna artikel diskuteras planeringen av konserter år 2024
< td > 2012 < / td >

< td >8 april< / td >

< td >15 april< / td >

< / tr >

< tr >

< td > 2013 < / TD >

< TD >31 mars< / TD >

< TD >5 maj< / TD >

< / TR >

< TR >

< Td Td Ibland försöker man införa en fast och enhetlig datum för påsk (förmodligen den andra eller tredje söndagen i april), men det finns för närvarande inga konkreta planer att göra detta.

När infaller Ortodoxa påsken 2025?

Ortodoxa påsken 2025 infaller söndagen den 20 april 2025 (om 391 dagar). Kalender för år 2025.

Ortodox påsk 2024

– Datum: Den ortodoxa påsken infaller vanligtvis senare än den västerländska påsken, eftersom man följer den julianska kalendern istället för den gregorianska.

– Firande: Ortodoxa kristna firar Jesu uppståndelse genom att delta i speciella gudstjänster och ceremonier under hela påskveckan.

– Traditioner: Under Ortodox påsk är det vanligt att äta speciella maträtter som lammlägg, röd äggsoppa och tsoureki (en slags sött bröd).

– Symbolik: Det röda färgämnet används ofta vid dekoration av kyrkor och hem under denna högtid, då det symboliserar Jesu blod.

Det finns många andra unika aspekter av Ortodox påskfirande runt om i världen, men dessa punkter ger en grundläggande förståelse för denna betydelsefulla högtid.

Ortodoxa Påskens datum i andra år

The next occurrence of Orthodox Easter is marked in red.

När är Ortodox Påsk 2024? Här är några viktiga datum för tidigare år:

– Ortodox Påsk 2019 ägde rum den 28 april, vilket var för 1793 dagar sedan.

– Ortodox Påsk 2020 ägde rum den 19 april, vilket var för 1436 dagar sedan.

– Ortodox Påsk 2021 ägde rum den 2 maj, vilket var för 1058 dagar sedan.

– Ortodox Påsk 2022 ägde rum den 24 april, vilket var för701 dagar sedan.

– Ortodox Påsken i år (2023) inträffade den16 april och det har gått344 dagarsedan dess.

Så när kommer då nästa ortodoxt påsken att vara? Enligt tabellen ovan kommer det att vara söndagen den5 maj,och det återstår bara41 dagar tills dess. Efter detta kan vi se följande datum:

– I år (2025) infaller ortodoxt påsken söndagen den20 april,det vill säga om391dagar från nu.

– År(2026)kommer ortodoxt påsken att vara söndagen12april,vilket betyder att det är748dagartill dess.

– År(2027)infallerortodoxt påsken söndagen2maj,sådet är1133dagarkvar till dess.

Observera dockatt dessa datumen ges utan garanti och endast som information.

Varför är ortodox påsk så sent 2024?

Den östortodoxa kyrkan använder en annan kalender än den gregorianska för att bestämma datumet för påskdagen. Detta innebär att påskdagen i den ortodoxa kyrkan oftast firas vid ett annat datum än i västvärlden, även om det ibland sammanfaller. Till exempel kommer ortodox påsk att infalla den 5 maj år 2024.

För personer som tillhör den östortodoxa kyrkan kan detta ha praktiska konsekvenser när det gäller planering och firande av påsken. Om man har vänner eller familjemedlemmar som följer denna tradition kan det vara bra att vara medveten om skillnaderna i datum för att kunna respektera deras religiösa högtider.

Om du är intresserad av att delta i de ortodoxa påskfirandena kan det vara användbart att kontrollera vilket datum de kommer äga rum varje år. På så sätt kan du anpassa din egen kalender och eventuella resplaner för att kunna delta och fira tillsammans med dem.

Det finns också möjlighet till interkulturellt utbyte genom deltagande i olika religiösa högtider. Genom att lära dig mer om traditionerna inom den östortodoxa kyrkan och kanske bjuda in vänner eller grannar till dina egna firanden, skapar du möjligheter till gemenskap och ömsesidig respekt mellan olika trosuppfattningar.

Sammanfattningsvis bör man vara medveten om skillnaderna i datum för påskfirandet mellan den östortodoxa kyrkan och västvärlden. Genom att vara respektfull, planera i förväg och visa intresse för andra traditioner kan man främja interkulturellt utbyte och skapa en atmosfär av gemenskap under högtiderna.

Gratis utskrivbara kalendermallar för år 2024

Här finns ett urval av nedladdningsbara och utskrivbara kalendertemplates för 2024 med amerikanska federala helgdagar, lämpliga för olika användningsområden. De är tillgängliga i Word-, Excel- och PDF-format.

År Västerländsk Påsk Ortodox Påsk
2010 4 april
2011 24 april
Word Excel PDF

.

Den ortodoxa påsken infaller vid olika tidpunkter varje år

P.S. För de som undrar varför det finns skillnader mellan datum för påskfirandet inom olika kristna traditioner kan detta bero på skillnaden mellan de två kalendrarna som används.

Ortodoxa fastan 2024

1. Den ortodoxa fastan börjar den 14 februari 2024 med askonsdagen.

2. Under fastan förbereder sig de ortodoxa kristna inför påsken genom att fasta och be.

3. Askonsdagen markerar starten på en period av bön, självreflektion och avhållsamhet från vissa matvaror för att rena kroppen och själen inför påskfirandet.

Påsk är den 31 mars 2024 på grund av beräkningar

I år inträffar vårdagjämningen den 19 mars och vårens första fullmåne äger rum den 25 mars. En snabb koll på kalendern sätter påsken till den 31 mars, den första söndagen efter vårens första fullmåne, även kallad Påskmånen.

1. 2024: Den ortodoxa påsken kommer att firas den 5 maj.

2. 2025: Den ortodoxa påsken kommer att firas den 20 april.

3. 2026: Den ortodoxa påsken kommer att firas den 12 april.

4. 2027: Den ortodoxa påsken kommer att firas den 2 maj.

5. 2028: Den ortodoxa påsken kommer att firas den16 april.

6. …

7. …

8. …

9…

10…

Ortodox påsk är ett annat datum eftersom det följer den julianska kalendern

Ortodoxa kyrkor följer den julianska kalendern, som har sitt ursprung i det romerska riket. En utmaning med denna kalender är att den är exakt 365,25 dagar lång, medan ett solår faktiskt är 365,2422 dagar långt. Trots en liten skillnad har detta över tid ackumulerats och lett till att påsken firas senare och senare på året.

P.S. Detta kan vara intressant för de som vill veta när Ortodox Påsk kommer att äga rum år 2024!