När President I Ryssland 2024

– Du är vår president, vi är ditt lag. Vi behöver dig och Ryssland behöver dig. Så avslutade löjtnant Artem Zjuga, en krigsveteran från Donbass och talman i Donetsk parlament, sin fråga om ifall Putin hade planer på att ställa upp i det kommande presidentvalet. Putin svarade eftertänksamt: – Jag har haft olika tankar angående detta vid olika tillfällen. Men du har rätt – det är dags att fatta ett beslut. Jag kommer att kandidera som president för Ryska federationen..

Legitimitet för Putin och kriget

Sedan det senaste presidentvalet har valsystemet genomgått betydande förändringar. Möjligheten till oberoende valobservation har i stort sett avskaffats, och den direktsända rösträkningen är inte längre en självklarhet. Dessutom uppmuntras väljarna allt mer att använda sig av elektronisk röstning. För första gången kommer presidentvalet att pågå under mer än tre dagar, och förtidsröstningen inleddes redan den 26 februari i vissa delar av landet, inklusive östra Ukraina. Dessa förändringar har mötts med kritik från oberoende bedömare som menar att de syftar till att minska insynen i processen och underlätta eventuellt valfusk (se faktaruta).

Hotet från krigsmotståndare: Vad händer med Putin 2024?

Förutom Putin finns det tre kandidater som ställer upp i valet, och alla verkar vara positiva till både kriget och presidenten. Det finns en så kallad opposition representerad i parlamentet, men deras närvaro är mest för att ge sken av politisk mångfald. I själva verket är partierna mer eller mindre allierade med presidentens stödparti Enade Ryssland. De få verkliga oppositionella som finns antingen har blivit dödade, fängslade eller tvingats gå i exil. Den senaste tragiska händelsen var mordet på Aleksej Navalnyj i februari 2024, vilket anses vara politiskt motiverat. Han dog under sin tid i den sibiriska straffkolonin IK-3..

You might be interested:  Midnattsloppet 2024: När Midnatten Dansar

Framtiden för Rysslands presidentpost 2024: En ny era av politisk aktivism

Det är ännu oklart om kombinationen av en befolkning som lider av krigströtthet, en opposition som har utplånats och ett politiskt system som är skört kan ha tillräckligt negativa konsekvenser för att få någon effekt. Det enda vi med säkerhet kan fastställa är att Putins kontroll inte är absolut och kommer inte vara det för evigt.

Gorbatjov slutade av en anledning

I augusti 1991 försökte en grupp konservativa kommunister att störta den dåvarande ryska presidenten Gorbatjov genom en kupp. Kuppen var ett sätt för dem att stoppa ett avtal som skulle ge republikerna mer självständighet. Men kuppen misslyckades, främst på grund av motståndet från Rysslands president Boris Jeltsin.

Ämnet handlar om det misslyckade kuppförsöket i Ryssland år 1991 och hur dåvarande president Boris Jeltsin spelade en avgörande roll i att stoppa kuppmakarna och deras planer på att hindra ökad självständighet för republikerna.

Hur många länder var med i Sovjetunionen?

Den 31 december 1991 upplöstes Sovjetunionen och istället bildades 15 självständiga stater i dess ställe. Dessa länder är: Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Ryssland (som fortsatte som en efterföljare till Sovjetunionen), Tadzjikistan Turkmenistan Ukraina Uzbekistan och Vitryssland.

Efter att ha varit en del av Sovjetunionen blev dessa länder oberoende nationer med sina egna regeringar och politiska system. De fick möjlighet att fatta beslut om sin egen framtid och utveckling. Detta markerade slutet på den sovjetiska eran och början på en ny era för dessa länder.

Denna händelse hade stor betydelse för både regionen och världspolitiken. Det innebar ett skifte i maktbalansen i Europa samt öppnade upp nya möjligheter för samarbete mellan de tidigare sovjetrepublikerna samt andra internationella aktörer.

You might be interested:  Jag är Arp Bayern Contract 2024 - Framtiden inom fotbollens värld

Gorbatjov kan vara sysselsatt med olika saker nu. Han kanske ägnar sig åt föreläsningar, skriver böcker eller arbetar inom något annat område. Det är svårt att säga exakt vad han gör just nu eftersom informationen inte finns in

Nu har den tidigare Sovjetledaren, som var 91 år gammal, avlidit. Han hade länge kämpat med allvarliga njurproblem och hans död bekräftades av sjukhuset Central Clinical Hospital i Moskva under kvällen. Gorbatjov dog efter en lång tids sjukdom.