När Olympics 2024 Sustainability

På Paris 2024 tror vi att idrott är en drivkraft för stora förändringar. Med dagens sociala och miljömässiga utmaningar anser vi också att idrotten behöver omvandlas. Det är därför som Paris 2024, sedan budfasen, har omfamnat sitt ansvar genom att erbjuda en modell för olika spel, mer hållbara och lika spektakulära, och mobiliserar alla möjliga dynamiker för att stödja detta tillvägagångssätt.

Vårt mål: att arrangera bättre spel med mindre miljöpåverkan och en varaktig arv

Att organisera OS innebär att utveckla infrastrukturer för att kunna arrangera över 800 sportevenemang, erbjuda boende och transport till 15 000 idrottare, utrusta och träna 45 000 volontärer, servera 13 miljoner måltider, säkerställa TV-sändningen av spelen över hela världen samt erbjuda möjligheter att uppleva oförglömliga känslor under ceremonierna. Paris 2024 arbetar på alla nivåer inom organisationen för att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Genom att utveckla och testa mer ansvarsfulla lösningar inom alla aspekter av organisationen hoppas Paris 2024 också inspirera och lämna en arv efter sig för ett mer ansvarsfullt idrottande.

Hållbarhet i fokus: Olympics 2024 och dess hållbara koncept

Färre arenor byggda, mindre utrustning producerad, färre engångsplastprodukter använda för mat och dryck. Vi har strävat efter att minska allt som kan minskas, för spel som släpper ut mindre koldioxid och förbrukar färre resurser samtidigt som så många människor som möjligt kan dra nytta av dem.

Spel som ett testområde för mer ansvarsfulla lösningar

En förbättrad design av tillfälliga infrastrukturer, bättre källor för energiförsörjning, mer hållbar konsumtion och stöd till lokala företag samt en bättre anpassning till väderförhållandena. För oss är varje aspekt av organisationen en möjlighet att föreslå mer hållbara lösningar.

Huvudet för hållbarhet i Paris 2024?

Georgina Grenon har börjat arbeta på Organisationskommittén för Paris 2024 Olympiska och Paralympiska spel som ansvarig för hållbarhet. Detta skedde i augusti 2018.

Tips: När du beskriver en persons anställning eller roll, ange tydligt namnet på organisationen och den specifika positionen personen har.

Exempel: I augusti 2018 gick Georgina Grenon med i Organisationskommittén för Paris 2024 Olympiska och Paralympiska spel som direktör för hållbarhet.

En hållbar framtid för samhällen, idrott och evenemang

Vi arbetar aktivt med att påskynda stora projekt där de behövs mest. Vi ser till att möbler och utrustning från spelen får en andra chans i Frankrike när det är möjligt, samtidigt som vi uppmuntrar mer hållbart beteende. Genom att dela med oss av våra metoder strävar vi efter att säkerställa att både materiella och immateriella delar av spelen blir till nytta för alla.

Paris 2024 Sommar-OS driver stadens gröna revolution

Paris 2024 strävar efter att använda befintliga och tillfälliga arenor så mycket som möjligt för att minska byggande och miljöpåverkan. Organisatörerna prioriterar ombyggnad av befintlig infrastruktur och försöker minimera behovet av nybyggnation.

You might be interested:  Artikeln handlar om när bäst i test 2024 börjar

Genom att använda redan existerande arenor istället för att bygga nya, kan man undvika onödig konstruktion och därmed minska den negativa påverkan på miljön. Detta innebär också mindre resursförbrukning eftersom man inte behöver material och energi för att bygga helt nya anläggningar.

Genom att repurposa eller återanvända befintliga platser kan Paris 2024 även dra nytta av de investeringar som tidigare gjorts i dessa arenor. Detta är en mer hållbar strategi då det minskar behovet av resurser för underhåll eller riva ner gamla anläggningar.

Våra åtgärder för mer ansvarsfulla spel

Paris 2024 har satt upp en ambitiös målsättning att halvera sin koldioxidavtryck jämfört med tidigare Olympiska spel och kompensera för de utsläpp som inte kan undvikas. För att uppnå detta vidtar Paris 2024 åtgärder för att minska sin påverkan inom alla delar av evenemangets organisation samt stödjer projekt som syftar till att fånga eller undvika koldioxidutsläpp både i Frankrike och runt om i världen.

Att prioritera befintliga eller temporära infrastrukturer är en viktig del av hållbarheten vid OS 2024. Genom att använda redan existerande byggnader och anläggningar kan man minska behovet av nybyggnation och därmed minimera miljöpåverkan. Detta innebär att man inte bara tar hänsyn till de ekonomiska aspekterna, utan också de sociala och miljömässiga faktorerna.

Genom att använda befintliga arenor och faciliteter för evenemang som simning, gymnastik och basket minskar man behovet av nya byggnader. Dessutom kan temporära strukturer användas för andra sportevenemang som kräver specifika anläggningar, vilket gör det möjligt att undvika permanenta konstruktioner som kanske inte skulle vara lika hållbara på lång sikt.

Förutom arenorna är det också viktigt att tänka på transportinfrastrukturen. Genom att utnyttja befintliga transportsystem som tunnelbanor, bussar och cykelvägar kan man minska trafiken under spelen och därigenom begränsa luftföroreningar samt trängsel i staden.

Sammanfattningsvis handlar hållbarhet vid OS 2024 om att prioritera befintliga eller temporära infrastrukturer istället för nybyggnation. Detta hjälper till att minimera miljöpåverkan samtidigt som ekonomiska resurser bevaras.

Paris 2024 kan lita på enastående sportanläggningar över hela Frankrike och satsar även på temporära arenor med ett mer ansvarsfullt tillvägagångssätt. Endast en tävlingsarena byggs för spelen och den kommer att ha innovativa miljöprestanda: Aquatics Centre i Saint-Denis.

Paris 2024 tar hänsyn till miljöpåverkan i samband med organisationen av OS genom att identifiera potentiella påverkningar för varje arena, oavsett om det är en mer urban plats som Concorde eller en naturlig plats som Golf National i Saint-Quentin-en-Yvelines. Genom regelbunden övervakning av varje projekt, särskilt inom de mest känsliga områdena, arbetar Paris 2024 för att minska sin påverkan på den lokala biologiska mångfalden och kulturarvet.

Framtidsplanering för objekt och material i deras andra liv.

Från prispodier till temporära infrastrukturer och möbler, idrottsutrustning eller skyltar – Paris 2024 integrerar principerna för cirkulär ekonomi och framtiden för varje objekt som används under spelen redan från designfasen. Återförsäljning, donation, reparation och återvinning är lösningar som planeras i förväg inför evenemanget.

För att visa upp prestationerna hos de bästa idrottarna, kommer Paris 2024 att förändra de vanliga miljöprinciperna och välja att använda förnybar vind- eller solenergi som genereras i Frankrike genom att koppla samman arenorna med det allmänna elnätet.

Matservering är en utmaning vid de olympiska spelen, både ur ett operativt, kulturellt och miljömässigt perspektiv. För att glädja alla inblandade parter kommer Paris 2024 att erbjuda fler lokala och växtbaserade matalternativ. Detta gäller allt från smörgåsar på arenorna till måltider för världens bästa idrottare i byn.

You might be interested:  Tour De Ski 2024: När Programmet tar på sig sina skidor och ger allt!

Färre engångsplastprodukter och förpackningar, mindre matsvinn, återanvändbara flaskor tillåtna på idrottsarenorna, enklare sorterguider från Paris till Saint-Denis eller Marseille. Under spelen är målet att kraftigt minska avfallet och uppmuntra människor att ta rätt steg.

Paris 2024: Vad är nollavfallspolicyn?

I Olympiska byn kommer man att använda sig av hållbar utveckling genom att bygga miljövänliga byggnader med låga koldioxidutsläpp. Man kommer också att använda 100% förnybar energi och ha en nollavfallspolicy. Under tävlingen kommer det finnas en flotta av fordon som inte släpper ut några skadliga ämnen i luften som kommer att köra runt i byn. För att få mer information kan du prenumerera på Paris.fr nyhetsbrev!

Mobilisering för mer ansvarsfulla spel: Alla engagerade

Eftersom Olympiska spelen är en händelse som har förmågan att förena ett stort antal olika intressenter, vill Paris 2024 dra nytta av denna möjlighet för att hjälpa till att förändra metoder och beteenden.

Alla som är involverade i Paris 2024, såsom allmänheten, värdstäder, partners och leverantörer, idrottsrörelsen och idrottare, icke-statliga organisationer och åskådare bidrar på olika sätt till att skapa mer ansvarsfulla spel.

Hållbarhetsmål för 2024

Forumet betonade särskilt de hållbara utvecklingsmålen som kommer att granskas vid 2024 års HLPF, nämligen Mål 1 (ingen fattigdom), Mål 2 (noll hunger), Mål 13 (klimatåtgärder), Mål 16 (fred och rättvisa) och Mål 17 (partnerskap för målen).

1. För att bekämpa fattigdomen kan vi arbeta för att öka tillgången till utbildning och yrkesutbildning, vilket ger människor möjlighet att skaffa sig bättre jobb och därmed högre inkomster.

2. För att uppnå noll hunger kan vi främja lokal matproduktion genom stöd till jordbrukare och småskaliga producenter. Detta kan inkludera investeringar i teknik, kunskapsdelning om effektiva odlingsmetoder samt marknadsföring av lokalt producerade livsmedel.

3. När det gäller klimatåtgärder kan vi minska vår egen klimatpåverkan genom att välja mer hållbara transportalternativ såsom kollektivtrafik eller cykling istället för bilresor. Vi kan också minska vårt energiförbruk genom att använda energieffektiva apparater i hemmet.

4. För fred och rättvisa är det viktigt med en stark rättsstat där alla behandlas lika inför lagen. Genom att delta i samhällsengagemang som val eller offentliga debatter kan vi bidra till en demokratisk och rättvis samhällsutveckling. Vi kan också främja dialog och förståelse mellan olika grupper i samhället för att minska konflikter och främja fred.

Vår framtid: Hållbarhet vid OS 2024

För Paris 2024 är spelen en unik möjlighet att påskynda de förändringar som krävs för samhällen, idrott och evenemang.

Från 2025 kommer flera stora projekt att genomföras, till exempel omvandlingen av Atletbyen till ett bostadsområde som kommer att uppfylla de bästa miljöstandarderna. Över 12 000 personer kommer att bo och arbeta där. Det kommer också att göras insatser för att rena föroreningar i Seine, vilket möjliggör nya badplatser för människor i hela Parisregionen att njuta av.

Detta innebär också praktiska guider och metoder, nya lösningar och kollektiva dynamik som stödjer den miljömässiga omvandlingen av idrottens värld och evenemang, vilket kommer att inspirera framsteg långt bortom 2024. Tillsammans med Franska idrottsministeriet, de olympiska och paralympiska spelen samt det nationella olympiska och sportkommitén har Paris 2024 utvecklat ‘Events Climate Coach’, ett gratis onlineverktyg för att hjälpa sportevenemang i Frankrike att minska sin koldioxidavtryck.

You might be interested:  När Champions League 2024 tar mitt andetag till nya höjder

Paris is becoming more sustainable

Paris gör allt för att bli en hållbar stad på 2000-talet. De stänger av huvudvägar för fotgängare, planterar gröna gångstråk och satsar på miljövänlig transport. Målet är att skapa en grönare och mer välkomnande stad.

– Paris tar stora steg mot att bli en hållbar stad genom att prioritera fotgängare och grönområden.

– Staden satsar även på miljövänliga transportsätt för att minska utsläppen.

– Genom dessa åtgärder vill Paris skapa en trevligare och mer ekologiskt medveten stadsmiljö.

Paris Sustainability goals are to promote sustainable practices and initiatives in the city

För att uppnå detta mål krävs det en omfattande insats från alla deltagare i Olympiska spelen 2024. Det handlar inte bara om själva evenemanget utan också om hela processen fram till dess, inklusive planering, byggande av infrastruktur och transport.

En viktig del av hållbarhetsarbetet är att minska användningen av fossila bränslen och istället satsa på förnybara energikällor. Genom att använda sol- eller vindkraft kan man reducera de negativa miljöeffekterna som kommer med traditionell energiproduktion.

Dessutom fokuseras det på resurseffektivitet genom återvinning och återanvändning. Material som används under spelen ska vara så miljövänliga som möjligt och efter evenemanget ska de kunna tas tillvara eller brytas ner på ett hållbart sätt.

Slutligen betonas behovet av samarbete mellan olika aktörer inom både offentlig sektor, näringslivet och civilsamhället. Endast genom gemensamma ansträngningar kan man uppnå de ambitiösa målen för hållbarhet och klimatförändringar som satts upp inför Olympiska spelen 2024.

The Olympics are sustainable because they prioritize environmental and social responsibility

Internationella olympiska kommittén (IOC) har åtagit sig att vara en förebild inom hållbarhet på flera områden. Ett av dessa åtaganden är att minska sina egna koldioxidutsläpp med 50 procent fram till år 2030. Dessutom kommer IOC att kompensera mer än 100 procent av sina resterande utsläpp och använda sin inflytelse för att uppmuntra intressenter och fans att agera mot klimatförändringarna.

P.S. Genom dessa initiativ visar IOC sitt engagemang för en hållbar framtid, samtidigt som de inspirerar andra aktörer inom idrottsvärlden och allmänheten att ta ansvar för miljön.

The carbon footprint of the Paris 2024

Organisatörerna hävdar att de är på god väg att minska koldioxidutsläppen med hälften, jämfört med genomsnittet för både London 2012 och Rio 2016. Både OS och Paralympics kommer att utnyttja vind- och solenergi då man lovar att drivas av 100 procent förnybar energi.

1. Minska koldioxidutsläppen med hälften jämfört med tidigare olympiska spel.

2. Använda vind- och solenergi som primär energikälla.

3. Implementera återvinningssystem för avfallshantering under evenemanget.

4. Främja användningen av kollektivtrafik och cykling för transport till arenorna.

5. Införa vattenbesparande åtgärder inom anläggningarna, inklusive regnvattensamlingssystem.

6. Integrera miljömässigt ansvarsfulla byggmaterial i konstruktionen av nya faciliteter.

7. Utbilda deltagare, volontärer och besökare om hållbara beteenden genom informationskampanjer.

8. Samarbeta med lokala samhällen för att främja socialt ansvarstagande projekt under spelen.

9. Övervaka luftkvaliteten kontinuerligt under evenemanget för att säkerställa en hälsosam miljö för alla involverade parter.

10.Implementera gröna initiativ såsom trädplantering eller skapande av grönområden för att främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Dessa åtgärder är en del av arrangörernas strävan att göra OS 2024 till ett hållbart evenemang med minsta möjliga negativ påverkan på miljön.