När Ramazan 2024

När Ramazan 2024 kommer det att vara en tid av andlig reflektion och hängivenhet för muslimer runt om i världen. Under denna heliga månad fastar troende från gryning till solnedgång som en form av fromhet och självdisciplin. Det är också en tid då man samlas med familj och vänner för att bryta fastan vid solnedgången och delta i gemensamma böner.

Ramazan är den nionde månaden i den islamska kalendern och dess startdatum bestäms utifrån observationen av månen. Eftersom islam följer en lunar kalender skiftar datumet för när Ramazan börjar varje år inom den gregorianska kalendern som används globalt.

Förväntningen inför Ramazans ankomst bygger upp under de dagarna som leder fram till det exakta startdatumet. Muslimer över hela världen väntar ivrigt på nyheten om när de ska börja fasta och fira denna speciella tidpunkt tillsammans med sina nära och kära.

Under Ramazan uppmuntras troende även att öka sin generositet genom att ge gåvor till behövande människor, vilket kallas Zakat al-Fitr. Detta hjälper dem att dela glädjen över Ramadan med andra samtidigt som de utövar välgörenhet och medkänsla.

Ramazan är en tid av självdisciplin, andlig förnyelse och ökad fromhet. Det ger muslimer möjlighet att fördjupa sin relation till Gud genom fasta, bön och läsning av Koranen. Det är också en tid då man reflekterar över ens egna handlingar och strävar efter att bli en bättre person.

När Ramazan 2024 kommer det vara ett tillfälle för muslimer i Sverige att delta i denna heliga månad tillsammans med den globala muslimska gemenskapen. Troende kommer att fastställa startdatumet baserat på observationen av månen och sedan engagera sig i olika andliga aktiviteter under hela månaden.

Detta är bara en del av vad Ramazan innebär för muslimer runt om i världen. Denna heliga månad erbjuder en unik möjlighet till inre frid, självrannsakan och styrkande av troendes band med Gud.

När infaller Ramadan år 2024?

Ramadan 2024 förväntas börja på måndag den 11 mars 2024 (enligt Saudiarabien) och kommer att avslutas tisdagen den 9 april 2024. Eid al-Fitr, som markerar slutet på Ramadan, förväntas firas onsdagen den 10 april 2024. Detta är preliminära datum eftersom det faktiska startdatumet för Ramadan 2024 beror på synen av månen.

Vad är Ramadan?

Ramadan is the 9th month in Islamic calendar / Hijri Calendar. The length of the Month varies between 29 and 30 days depending on the sighting of the Shawwal Moon which leads to the much awaited Islamic festival of Eid ul Fitr on the 1st of Shawwal. Ramadan is one of the Five Pillars of Islam and during this holy month, Al-Quran was first revealed to the Prophet Mohammed (S.A.W.). The word ‘Ramadan’ comes from the Arabic world ‘Ramad / Ramida’ which means scorching heat or drought. So the word Ramadan means abstinence from eating and/or drinking anything from dawn till dusk.

När är det obligatoriskt att fasta under Ramadan?

Under hela månaden Ramadan observerar miljontals muslimer runt om i världen fastan från gryning till skymning. Detta är den mest heliga månaden för hela den muslimska umman.

The word Fasting has different words in different languages around the world. It is known as ‘ayuno‘ in Spanish, ‘Jeûne’ in French, ‘Perhiz’ in Turkish, ‘ صوم/ صيام ‘ in Arabic and ‘Puasa’ in Indonesian and Malay. The word ‘Sawm / Siyam’ (صوم/ صيام) means to abstain or refrain from something. It means to refrain from food, drink, sexual intercourse and all that which breaks the fast with the sole intention of obeying the commandments of Allah. Whoever denies this obligation of fasting during Ramadan does not remain a Muslim.

You might be interested:  När Finland Presidential Election 2024: En Kamp Mellan Framstående Kandidater

Maten som äts före Fajr-tiden kallas ‘Suhoor’ och maten som äts efter solnedgången (Maghrib Salah) kallas ‘Iftar’.

Det blev obligatoriskt för alla vuxna muslimer att fasta under månaden Ramadan det andra året efter hijra (muslimernas migration från Mekka till Medina). Enligt Koranen säger den Allsmäktige Allah:

‘Åh ni som tror! Fasta har föreskrivits för er, precis som det föreskrevs för de tidigare generationerna, så att ni kan lära er gudsfruktan och rättfärdighet.’ (Surah Al-Baqarah: 2:183).

Ja, man kan säga Eid Mubarak

1. Eid ul-fitr: Denna högtid markerar slutet på Ramadan, då muslimer har fasta från gryning till solnedgång i en månad för att visa tacksamhet och självdisciplin.

2. Persiskt nyår (Nowruz): Detta firande infaller under vårdagjämningen och symboliserar början på det nya året i den persiska kalendern.

3. Eid al-Adha: Denna högtid kallas också Offerfesten och firas för att hedra profeten Ibrahims beredvillighet att offra sin son Ismail som ett tecken på lydnad mot Gud.

4. Ashura: En viktig dag inom shiamuslimsk tradition då man minns martyriet av Imam Husayn ibn Ali, kleptons barnbarn, i slaget vid Karbala år 680 e.Kr.

5. Milad-un-Nabi: Firandet äger rum för att hylla födelsen av profeten Muhammed inom islam.

6. Yawm al-Arafah: En viktig dag under Hajj-pilgrimsfärden när pilgrimerna samlas på Arafat-berget utanför Mecka för bön och eftertanke.

7. Lailatul Qadr: Natten då den första versen av Koranen uppenbarades för profeten Muhammed. Det anses vara en av de mest välsignade nätterna på året.

Dessa högtider ger människor möjlighet att fira, reflektera och umgås med sina nära och kära.

Vem är befriad från att fasta?

Även om det är obligatoriskt för varje kapabel muslim att fasta under Ramadan, har Allah benådat och ursäktat vissa människor från att fasta om de av legitima skäl inte kan göra det. I Surah Al-Baqarah (2:185) nämner Allah tydligt att sjuka personer och resenärer är befriade från att fasta under Ramadan. Utöver detta, enligt denna vers och enligt många lärda, är följande personer också undantagna från fastan.

5- Äldre personer (om fasta kommer att försämra deras hälsa ytterligare).

Vad som ogiltigförklarar fastan: Förbjudna handlingar och situationer

Här är några saker som kan göra att ens fasta blir ogiltigförklarad:

3- Vatten går av misstag ner i halsen när man sköljer munnen.

7- Att fortsätta äta eller dricka efter att ha ätit eller druckit oavsiktligt och antar att fastan redan har brutits.

8- Att äta efter Suhoor / Subh Sadiq / Sehri (starttid för fastan före Fajr Salah) med intrycket av att det är innan Suhoor / Subh Sadiq.

9- Att äta Iftar (måltid som ska intas efter att fastan brutits vid Maghrib Salah) vid fel tidpunkt, det vill säga att äta den före solnedgången med antagandet att det är efter solnedgången.

Under ramadan, är det tillåtet att träffa sin flickvän?

Under den heliga månaden Ramadan, från soluppgång till solnedgång, avstår muslimer från att äta och dricka. De undviker också sexuella relationer och de flesta världsliga nöjen. Istället lägger de fokus på andlighet och självförbättring.

I denna period är det vanligt att muslimerna följer en sträng fasteperiod där de inte intar någon form av mat eller dryck under dagtid. Detta inkluderar även att undvika cigaretter och tuggummi för att säkerställa en fullständig fasta. Måltiden som intas innan soluppgången kallas suhur, medan den måltid som bryter fastan vid solnedgången kallas iftar.

Förutom att avstå från mat och dryck är det också viktigt för muslimer att hålla sig borta från sexuella relationer under dagen under Ramadan. Detta innefattar både fysiskt umgänge samt tankar eller handlingar relaterade till detta.

Utöver dessa begränsningar i mat- och sexuell aktivitet använder muslimer denna tid för andlig reflektion, böner och självförbättring. Många spenderar extra tid på moskén för gemensamma böner samt deltar i speciella nattliga bönestunder som kallas tarawih.

Ramadan ses som en möjlighet till personlig utveckling genom ökad fromhet, generositet mot andra människor samt ökat engagemang inom välgörenhetsarbete.

You might be interested:  Oscarsnomineringarna för 2024 tillkännages

Sammanfattningsvis är Ramadan en helig månad där muslimer avstår från mat, dryck och sexuella relationer under dagtid. Istället fokuserar de på andlighet, självförbättring och att vara generösa mot andra människor.

När kommer Ramadan 2024 att inträffa?

Ramadan är en möjlighet som den Barmhärtige Skaparen ger sina tjänare att närma sig Honom, söka förlåtelse för sina synder och uppfylla sina religiösa plikter. Allah har sagt i Koranen:

För de män och kvinnor som fastar har Allah förberett förlåtelse och en stor belöning.

Förlåtelse för tidigare synder väntar under Ramazan 2024

Enligt Abu Huraira (R.A.) berättade Profeten Mohammad (S.A.W.):

Den som fastar under Ramadan av tro och hopp om belöning, kommer få sina tidigare synder förlåtna.

När öppnas himlens portar?

Enligt Abu Huraira (R.A.) berättade Budbäraren av Allah (S.A.W.):

När Ramadan månad börjar, öppnas himlens portar och helvetets portar stängs, samtidigt som djävlarna kedjas fast.

Belöningen för alla goda handlingar ökar med sjuttio gånger

Salmaan Farsi (R.A.) berättar att på den sista dagen av Shabaan, talade Allahs Budbärare (S.A.W.) till oss och sa:

Kära människor, nu närmar sig en fantastisk månad till er, en välsignad månad där det finns en natt som är mer värdefull och god än tusen månader. Det är en månad då Allah har gjort fasta obligatoriskt under dagen och har gjort Taraweeh Salah (bön) på natten som Sunnah (rekommenderat). Den som vill komma närmare Allah genom att utföra någon god handling kommer att få belöningen som om de hade utfört ett obligatoriskt göromål vid någon annan tidpunkt. Och den som utför ett obligatoriskt göromål kommer att få belöningen av sjuttio andra obligatoriska uppgifter vid någon annan tidpunkt.

När ska man inte fasta?

Enligt Koranen rekommenderas det att barn under 15 år, äldre och sjuka personer samt gravida, ammande och menstruerande kvinnor inte fastar. Detta betyder att dessa grupper av människor inte förväntas hålla sig till fasta under Ramadan. Anledningen till detta är förmodligen att de har särskilda behov eller omständigheter som kan påverka deras hälsa eller välbefinnande om de fastar. Det är viktigt att respektera dessa riktlinjer och ta hand om sin kropp på bästa möjliga sätt under denna religiösa period.

Optimera din Ramadan 2024

För att få ut det mesta av Ramadan kan man utföra följande goda handlingar:

Tidpunkten för Ramazan år 2024 – När börjar fastemånaden?

Här är några utvalda verser i Koranen om Ramadan.. Här följer en samling av några verser i Koranen som handlar om Ramadan.

Hitta Lailat ul Qadr: När inträffar den under Ramazan 2024?

Lailat ul Qadr , also called the ‘Night of Power’ is one of the most coveted nights of the Islamic Year. It is not clear which night is Laylat ul Qadr. However, according to authentic teachings of the Prophet Muhammad (S.A.W.), Muslims are advised to spend the 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th nights of Ramadan in worship and doing good deeds to assure finding Laylat ul Qadr.

När är Itikaf under Ramazan 2024?

Itikaf innebär att vara isolerad antingen i en moské eller hemma med avsikt att ägna all sin tid åt tillbedjan av Allah (SWT). Det är Sunnat-al-Muaqidah (rekommenderad sunnah) att sitta i Itikaf under de sista 10 dagarna av Ramadan. En person kan påbörja Itikaf efter solnedgången den 20:e dagen av Ramadan och avsluta det när månen för Eid syns. Sunnahn förblir densamma oavsett om månaden Ramadan är 29 eller 30 dagar lång.

Profeten (S.A.W.) brukade praktisera I`tikaf under de sista tio dagarna av Ramadan fram till sin död, och sedan fortsatte hans fruar att praktisera I`tikaf efter honom.

Itikaf är en andlig praxis som utförs av muslimer under den heliga månaden Ramazan. Det innebär att man tillbringar en specifik period av tiden i total isolering och hängivenhet till Gud inom moskéns gränser. Under denna tid fokuserar man på bön, läsning av Koranen och reflektion över ens eget spirituella välbefinnande.

Traditionellt sett börjar Itikaf vanligtvis vid solnedgången den 20:e dagen av Ramazan och varar fram till slutet av månaden när Eid-firandet inträffar. Detta ger muslimer möjlighet att dra sig tillbaka från det dagliga livets distraktioner och istället fördjupa sin relation med Gud.

You might be interested:  Sveriges Mästerkock 2024: En Gastronomisk Gudinna föds

Under Itikaf upprättas särskilda områden inom moskén där deltagarna kan bo och delta i sina andliga aktiviteter. Dessa platser kan vara små celler eller separata rum där de har minimal kontakt med omvärlden. Syftet är att skapa en miljö som främjar koncentration, meditation och självdisciplin.

Det finns vissa regler som gäller för dem som deltar i Itikaf. Till exempel ska personerna hålla sig inom moskéns gränser under hela perioden utan att lämna platsen för något annat än nödvändigheter. De bör också undvika att delta i världsliga aktiviteter och istället fokusera på andliga övningar.

Itikaf är en frivillig handling som muslimer kan välja att utföra under Ramazan. Det anses vara en tid av fördjupad andlig tillväxt och självreflektion. Genom att isolera sig från den yttre världen får deltagarna möjlighet att stärka sin relation med Gud och få en djupare förståelse för sitt eget inre jag.

Sammanfattningsvis är Itikaf en speciell praxis som muslimer kan ägna sig åt under Ramazan-månaden. Det ger dem möjlighet att dra sig tillbaka från det dagliga livets distraktioner och istället fokusera på sin andliga utveckling genom bön, läsning av Koranen och reflektion över ens eget välbefinnande.

När är Tarawih-bönen under Ramazan 2024?

Tarawih är de extra böner som vissa muslimska samfund utför på natten efter Isha-bönen under Ramadan. Traditionellt sett leder en Hafiz (en person som memoriserat Koranen) bönen. Han reciterar små delar av Koranen i rätt ordning varje natt och slutför recitationen av hela Koranen innan slutet av månaden Ramadan. Varje muslim som regelbundet deltar i dessa böner får möjlighet att lyssna på hela Koranen under en månad.

Tidpunkten för Ramazan 2024: När är det dags att fasta?

En annan pelare inom islam är Zakat, och att ge välgörenhet blir ännu viktigare under Ramadan. Det är ett sätt att rena din förmögenhet för Allahs vilja och betalas på tillgångar som ägts i över ett månadsår. Den insamlade Zakaten ska ges till fattiga och behövande människor.

Du kan beräkna årets Zakat genom att använda IslamicFinders Zakat-kalkylator.

Under Ramadan belönas alla goda handlingar mer än under någon annan månad på året. Detta är anledningen till att många människor väljer att ge Zakat (Sadqa) till de fattiga under denna månad.

När infaller fastemånaden Ramazan år 2024?

Under Ramadan fasta man med avsikten att söka belöningar från Allah.

Se till att utföra dina fem böner i rätt tid och tillsammans med andra (Jamah).

3- Ge mat till personer som fastar och ge mycket välgörenhet.

Om möjligt, genomför Umrah under Ramadan eftersom det ger samma belöning som Hajj. (Tirmidhi: 939).

5- Undvik att göra dåliga handlingar som att ljuga, svära, skvallra och förtala, etc..

6- Öka den tid du spenderar på att minnas Allah, söka förlåtelse, be om Paradiset och skydd från helvetet.

7- Utför frivillig Salah (Nawafil) oftare. Öka dina böner eller dua för dig själv, dina föräldrar, dina barn och den muslimska umman.

Ramadan är månaden för tillbedjan och eftertanke. Varje muslim bör utnyttja denna chans att få otaliga välsignelser från Allah under denna månad genom att stå i bön. Be om Allahs förlåtelse, tillbe med äkta hängivenhet och hoppas på Allahs belöning både i detta livet och i det kommande.

Here you can also find our featured page of Ramadan.

För fullständig vägledning, besök: Ramadan 2024 och Ramadan-kalender 2024.

När man fastar får man äta

P.S. Påsken är den största kristna helgen där firandet markerar Jesu uppståndelse från de döda efter hans korsfästelse.

Vem får inte fasta?

Under ramadan, som är den heliga månaden för muslimer, ska alla vuxna och friska personer avstå från att äta, dricka, röka och ha sexuella relationer från gryning till solnedgång. Det finns dock undantag där vissa personer får lov att inte fasta. Dessa inkluderar kvinnor som har menstruation samt gravida eller ammande kvinnor. Även äldre människor, sjuka individer och de som är på resande fot kan vara befriade från fastan.

1. Kvinnor med menstruation

2. Gravida kvinnor

3. Ammande kvinnor

4. Äldre människor

5. Sjuka individer

6. Personer på resande fot

Observera att detta bara är några exempel på undantagen och det kan finnas fler specifika situationer där personen inte behöver fasta under ramadan 2024 i Sverige.