När Uchicago College Confidential 2024

Sökande bör skicka in sitt val av antingen Coalition Application eller Common Application, båda inkluderar University of Chicago Supplement. Sökande kommer också att bli ombedda att skapa ett UChicago-konto där de kan lämna in information och se sitt antagningsbeslut.

Det finns flera online-ansökningsplattformar som accepteras av många högskolor och universitet. Genom dessa plattformar kan du lämna in grundläggande information om din bakgrund, akademiska profil och extracurricular aktiviteter, samt en uppsats, och den informationen kan enkelt delas med flera högskolor du väljer att ansöka till. Om du ansöker till University of Chicago kommer du också att behöva skicka in två kompletterande uppsatser, vilka inte kommer att ses av andra institutioner.

UChicago godkänner både Coalition Application och Common Application. Vi behandlar båda lika i antagningsprocessen. Du bör välja en enda ansökningsplattform att använda, den som du tycker fungerar bäst för dig.

Om du har tekniska frågor som rör användningen av en av de konsortieapplikationerna, bör du vända dig till personerna på Common Application eller Coalition Application. Om du har frågor om våra egna krav ska du kontakta oss direkt.

In your list of extracurricular activities, you should include whatever it is that you spend your time doing outside of class. This could be an official club, team, or competition; a hobby you pursue on your own; a part-time job; a family responsibility; or anything else you do with your time outside of class. Colleges ask for this information not because they have any specific expectation or preference for how you spend your time, but to see what’s meaningful, worthwhile, or interesting to you. We do not require certificates proving participation in activities. If the space provided on the Coalition or Common Application to list all extracurricular and work experiences is not sufficient, you may share further details in the Additional Information section of the application.

Your personal statement is your chance to present yourself and your ideas in your own words. Through the Common or Coalition Application, your personal statement will be sent to all of the schools you are applying to. As a result, it should not be specific to any one school. Your personal statement should be appropriate for a wide array of audiences and should put your best foot forward. Be sure to proofread and edit your essay, and have someone you trust like a friend, family member, or counselor read it over before submitting it.

För att ansöka till University of Chicago måste du skriva en fördjupad essä om ett ämne från deras lista av olika frågor, samt en kort essä om varför du vill studera vid universitetet. Denna tilläggstext finns tillgänglig genom Coalition Application eller Common Application.

Elever kan skapa ett UChicago-konto innan eller efter att de har påbörjat Coalition- eller Common Application. För att skapa ett UChicago-konto innan du börjar arbeta med någon av ansökningarna, besök getstarted.uchicago.edu. Om du börjar genom att arbeta med Coalition- eller Common Application kommer du att få ett e-postmeddelande med instruktioner om hur du ställer in ditt UChicago-konto. När du loggar in på ditt UChicago-konto kan du fylla i och uppdatera din profil, ansöka om ekonomiskt stöd, ladda upp vissa material och se ditt antagningsbeslut.

Det kostar inget att ansöka till University of Chicago för studenter som söker behovsbaserat ekonomiskt stöd. För studenter som inte ansöker om behovsbaserat ekonomiskt stöd är ansökningsavgiften $75 och kan skickas in via Coalition eller Common Application.

Contents

You might be interested:  Artikeln handlar om när den statliga inkomstskatten kommer att införas år 2024

Credit Card

Följ instruktionerna på Coalition eller Common Application för att betala ansökningsavgiften online.

Uchicago College Confidential 2024 – Betalning med check eller postanvisning

Vänligen bifoga en notering med checken eller postanvisningen som innehåller sökandens fullständiga namn och adress, och skicka den till College Admissions Office före den angivna ansökningsfristen. Checkar bör göras betalbara till University of Chicago.

Be din gymnasiehandledare att fylla i och skicka in en rapport från din gymnasieskola tillsammans med ett officiellt betygshandling. Om du inte har en gymnasiehandledare kan en lärare eller skoladministratör istället skicka in rapporten och betygshandlingen. Om du går på gymnasiet i USA kan du också själv lämna in ditt betygshandling.

Rapport om gymnasieskolan – Uchicago College Confidential 2024

Den Sekundära Skolrapporten ger oss en översikt över din gymnasieakademiska rekord. Alla skolkuratorer har möjlighet att skicka in rekommendationsbrev och skolformulär online via Coalition Application eller Common Application. Gymnasiekuratorerna bör följa instruktionerna på Coalition- eller Common Applications för att skicka in dessa formulär. Kuratorer kan även skriva ut och lämna in dessa formulär på papper, även om du själv lämnar in din ansökan online.

Transkript från gymnasieskolan: Uchicago College Confidential 2024

Ett officiellt betygshistorik som visar dina kurser och betyg under hela din gymnasietid bör skickas från din gymnasieskola. När vi läser din ansökan kommer ditt betygshistorik att fungera som en vägledning för din akademiska resa i gymnasiet. Vi kommer att titta på ditt studieresultat över alla fyra åren i gymnasiet, främst för att se att du har utmanat dig själv produktivt genom kursvalen och presterat väl i dessa kurser.

Din betygskopia bedöms med hänsyn till din gymnasieskola. Kurser och möjligheter kan variera mycket mellan olika skolor, och vi vill se hur du har utnyttjat det som erbjöds på din skola. Du kommer aldrig vara i nackdel under antagningsprocessen om du inte har tagit del av en möjlighet som inte fanns tillgänglig för dig. En skolprofil inkluderas vanligtvis tillsammans med dina betyg som berättar för oss om miljön på din skola, kursutbudet, läroplanen och utbildningsresultaten. Vi kräver inte kompletta kursplaner..

Om du har tagit kurser på en annan skola än din nuvarande gymnasieskola, till exempel en tidigare gymnasieskola eller ett lokalt college, se till att få de betygen skickade också. De kan antingen rapporteras på ditt nuvarande gymnasietranskript eller i ett separat transkript från den ursprungliga institutionen.

Elever som går i skolor utanför USA och som kommer att genomföra standardiserade eller nationella avgångsexamina som en del av sin läroplan och examenskrav bör också låta sina skolor skicka oss officiella förutsägda eller slutliga resultat från dessa examina. Exempel på sådana examina inkluderar A-Levels, Abitur, Bagrut, CAPE, franska Baccalauréatet, IB Diploma eller Certificate, Matura och WASSCE bara för att nämna några.

Om du har betygshandlingar som är skrivna på ett annat språk än engelska, måste de vara åtföljda av en auktoriserad översättning och en betygsskala.

Självinskickade betyg (endast för elever som går på amerikanska gymnasieskolor).

UChicago kommer att granska ansökningarna från elever som går på amerikanska gymnasieskolor och använder antingen självinskickade eller officiella betygstranskript och halvårsbetyg. Vi förstår att det kan vara kostnader förknippade med att beställa transkript. Om eleverna har en fysisk kopia eller digital kopia av sitt betygstranskript kan de faxa, skicka med posten eller ladda upp det genom sitt UChicago-konto. Eleverna kommer inte behöva skicka in officiella betygstranskript om de inte blir antagna och väljer att börja studera hos oss.

Elever som kommer att ta examen från en gymnasieskola utanför USA, liksom överflyttningsansökningar, måste lämna in ett officiellt betyg vid tidpunkten för ansökan.

You might be interested:  När Foodora Rabattkod 2024

We require two recommendations from teachers who have taught you in an academic subject: high school teachers for first-year applicants and college instructors for transfer applicants. Academic subjects, as defined for the purposes of letters of recommendation, include mathematics, social studies, history, science, English or literature, foreign language, and other courses in which you are doing substantial amounts of reading, writing, or class discussion. If you have questions about whether a particular course is a good choice, feel free to contact your regional Admissions Counselor.

Be om rekommendationer från lärare som känner dig väl och kan tala specifikt och positivt om dina bidrag i klassrummet, akademiska intressen och interaktioner med klasskamrater. Det behöver inte nödvändigtvis vara den lärare som gav dig de bästa betygen, utan någon som bäst känner till din akademiska personlighet och har en hög uppskattning av dig. Planera att ha en kort konversation med din rekommenderande person för att ge dem kontext om dina utbildningsplaner, eftersom detta kan vara till hjälp när de skriver ett mer detaljerat brev.

Eftersom lärare ofta skriver rekommendationsbrev på sin egen tid och inte får betalt för det, uppmuntrar vi också starkt eleverna att skriva ett tackkort till sina rekommendationsgivare.

Att skicka in rekommendationsbrev

Alla skolkuratorer och lärare har möjligheten att skicka in rekommendationsbrev och skolformulär online via Coalition Application eller Common Application. De bör följa instruktionerna på den relevanta ansökan för att lämna in dessa formulär. Lärare och kuratorer kan också skriva ut och lämna in formulären på papper även om du själv väljer att skicka din ansökan online. Rekommendationsbreven måste komma direkt från rekommendationsskrivaren och får inte sändas av sökanden själv. Det går att lägga till rekommendationsbrev i din ansökan efter sista ansökningsdatum, så du behöver inte be om en tidigare inskickning än när du själv har lämnat in din ansökan.

If your recommenders are most comfortable writing in a language other than English, they may. Have them submit the original letter accompanied by a translation.

Tilläggsrekommendationer för Uchicago College Confidential 2024

Om du anser att vi inte kommer kunna få en fullständig bild av vem du är utan ett tredje rekommendationsbrev från en annan lärare, arbetsgivare, förebild, ungdomsledare eller vän kan du skicka in ett extra brev. Att skicka in ett kompletterande rekommendationsbrev är inte ett krav och var vänlig och överväga den betydande tidsåtgången det tar att skriva ett bra rekommendationsbrev innan du ber någon om det.

Please have your high school counselor submit a midyear report with grades or a transcript for your first semester or first trimester by February 1 of the year you have applied, or as soon as possible thereafter. We are aware that schools may issue midyear grades at a later time, and students will not be penalized for submitting the report after this date. The Coalition and Common Application provide a Midyear Grade Report form, or you may use your own school’s midyear report. You are also welcome to make updates to your application by logging into your UChicago Account and clicking “Update Your Application.” Students attending high school in the U.S. may choose to self-submit their midyear transcript.

Submitting an SAT or ACT is optional and not required for admission. In addition to being test-optional, UChicago practices a “No Harm” policy for application review when considering SAT or ACT scores. Any SAT or ACT score submitted will only be used in review if it will positively affect an applicant’s chance of admission. Test scores that may negatively impact an admission decision will not be considered in review. All applicants, including domestic students, international students, and transfer students will be reviewed under this policy.

You might be interested:  När Sverige och Frankrike möts i Handboll 2024 - En Tidsresa

Resultatrapportering: Uchicago College Confidential 2024

Elever som skickar in SAT- eller ACT-resultat kan dela antingen officiella eller självrapporterade resultat. Elever som delar självrapporterade resultat kommer inte att behöva skicka in officiella resultatrappo

Ansökningsfrister för Uchicago College Confidential 2024

Vi skulle helst vilja få dina resultat före den angivna deadline, men vi kommer att acceptera oktobers ACT och november SAT-poäng för tidig ansökan och tidigt beslut I. För tidigt beslut II kommer vi att acceptera december SAT- och ACT-poäng, och för vanlig ansökan kommer vi att acceptera januari SAT- och februari ACT-poäng. För överföringsstudenter kommer vi att acceptera poäng från februari ACT eller mars SAT.

Acceptance rate for UChicago 2025?

Uchicago College Confidential 2024

Här är några viktiga punkter att ha i åtanke när det gäller Uchicago College för antagningsåret 2024:

1. Antagningsgraden: Acceptansgraden för klassen 2025 var endast 6,5%, vilket innebär att det kommer vara en svår skola att komma in på för alla sökande.

2. Antal ansökningar: För klassen 2025 fick Uchicago totalt in 37,977 ansökningar.

3. Antagna studenter: Endast 2,460 studenter blev antagna till Uchicago för klassen av år 2025.

4. Konkurrensnivå: Med så få antagna platser och ett stort antal ansökningar kan man förvänta sig hård konkurrens om en plats vid Uchicago College.

5. Akademisk rykte: Uchicago har ett starkt akademiskt rykte och rankas ofta som en av de bästa universiteten i USA.

6. Kursutbudet: Skolan erbjuder ett brett utbud av kurser och program över olika ämnesområden, vilket ger studenterna möjlighet att utforska sina intressen och bredda sin kunskap.

7. Campuslivet: Uchicagos campusmiljö är känd för sin intellektuella atmosfär och engagerade studentgemenskap där diskussioner och debatter blomstrar både inom och utanför klassrummet.

8. Forskningsmöjligheter: Som forskningsuniversitet erbjuder Uchicago också många möjligheter för studenter att delta i spännande forskningsprojekt och samarbeta med framstående fakultetsmedlemmar.

9. Storlek: Uchicago College har en relativt liten studentkropp jämfört med vissa andra universitet, vilket kan skapa en mer intim inlärningsmiljö och möjlighet till nära interaktion med professorer.

10. Alumni-nätverk: Efter examen från Uchicago blir man del av ett starkt alumni-nätverk som kan vara till stor nytta för karriärmöjligheter och professionella kontakter i framtiden.

Acceptance rate UChicago class of 2026?

Vad är antagningsfrekvensen för UChicago? För klassen 2026 var antagningsfrekvensen för UChicago cirka 5,4%. Antagningsfrekvenser på högskolor hjälper elever att förstå hur konkurrensutsatt en skola är. Det ger en uppfattning om hur svårt det kan vara att bli antagen till ett visst universitet eller college. En låg antagningsfrekvens indikerar vanligtvis att skolan har många sökande och väljer endast de mest kvalificerade studenterna. Därför kan det vara utmanande att få en plats vid UChicago med tanke på den låga acceptansgraden.

UChicago is ranked in 2024

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Stanford University

3. Harvard University

4. California Institute of Technology (Caltech)

5. Oxford University

6. Cambridge University

7. ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology

8. Princeton University

9. Yale University

Möjlighet att komma in på UChicago med 3.7 GPA?

För att bli antagen till University of Chicago bör du ha ett betygssnitt på 4 eller högre. Om ditt betygssnitt är lägre än detta behöver du kompensera med ett högre SAT/ACT-resultat. För en så selektiv skola som University of Chicago måste du också imponera på dem med resten av din ansökan.

P.S. Kom ihåg att det inte bara handlar om betygen och testresultaten, utan även om hur väl du kan visa upp dina intressen, prestationer och personlighet i din ansökan. Så se till att ge allt för att sticka ut från mängden!

Skriv gärna igen om du har fler frågor eller funderingar!